Vyhodnotenie VOS

Protokol o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže, predmetom, ktorej je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Spišský Štiavnik zo dňa 23.8.2021

Vyhodnotenie_VOS č 01/2021

Scroll to Top