Kalendár

Vyhlásenie volieb prezidenta

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na

• 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
• 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Návrh VZN č. 2/2019

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Nadstavba bytového domu Sp.Stiavnik- Zateplenie objektu a výmena okien 1.+2.N.P.

Výzva na predkladanie ponúk – “Nadstavba bytového domu”

Súťaž

Redakčná rada vyhlasuje súťaž o najkrajší interiérový vianočný stromček v roku 2018. Fotky svojich nápaditých a zaujímavých stromčekov môžete posielať od 20. decembra do 31. decembra 2018 na mailovú adresu obec@spisskystiavnik.sk . V januári 2019 vyhodnotíme tri najkrajšie stromčeky a súťažiaci budú odmenení hodnotnými darčekmi.

Kalendár triedeného zberu na rok 2019.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 14.12.2018

uznesenia-cislo_2_2018_14_december_2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2019

Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2019

Sadzobník_cien_na_rok_2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2019

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2019_zapis