Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet zapísaných voličov: 1761
Počet vydaných obálok: 1346
Počet odovzdaných obálok: 1346
Volebná účasť: 76,43%

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 1346

3. Mária Kleinová, Bc., nezávislá kandidátka – 670 hlasov – 50,95 %

2. Roman Čonka,  Naj – nezávislosť a jednota –  429 hlasov – 32,62 %
1. Michal Burda, Ing., KDH –  216 hlasov – 16,42 %

 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 1311

11. Matúš Korheľ, Ing.,  nezávislý kandidát  –  753 hlasov
8. Martin Hudzík, Ing., nezávislý kandidát   – 748 hlasov
5. Marcel Dulovič, Mgr. Art., nezávislý kandidát  –   738 hlasov
15. Róbert Martinko, nezávislý kandidát  –  726 hlasov
14. Daniel Martinko, Ing., nezávislý kandidát  –  702 hlasov
2. Štefan Bukovič, Ing., Mgr. , Slovenská národná strana  –  701 hlasov
16. Peter Parák, Mgr., 34 r., nezávislý kandidát  –  697 hlasov
7. Katarína Galasová, Mgr., SaA, OĽANO  –  655 hlasov
3. Michal Burda, Ing., nezávislý kandidát  –  463 hlasov

 

 

 

12. Dušan Lacko,  Strana tolerancie a spolunažívania – 430 hlasov
18. Ján Rusnák, Slovensko do toho! – 425 hlasov
20. Cyril Žiga,  Rómska iniciatíva Slovenska – 425 hlasov
9. Stanislav Hudzík,  Kresťanskodemokratické hnutie – 423 hlasov
10. Ján Koňa, Strana tolerancie a spolunažívania – 423 hlasov
4. Roman Čonka,  Naj – nezávislosť a jednota – 408 hlasov
21. Martin Žiga,  Naj – nezávislosť a jednota – 401 hlasov
13. Jaroslav Lacko,  Strana rómskej koalície – srk  – 398 hlasov
17. Rudolf Pokoš,  Naj – nezávislosť a jednota – 391 hlasov
1. Adrián Balog,  Naj – nezávislosť a jednota – 332 hlasov
6. Renáta Dulovičová, Ing.,  Progresívne Slovensko – 316 hlasov
19. Konrád Števček, Ing., Spolu – občianska demokracia – 278 hlasov

 

zápisnica z komunálnych volieb 2018

Hospodárenie obce

Vyhlásenie obce Spišský Štiavnik o hospodárení a finančnom zdraví obce

Čítaj viac …

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Spišský Štiavnik, Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-395, Slnečná 448, 450-462, 466:

22. november 2018 od 07:10 h do 17:00 h

IX. PIETNA SPOMIENKA so svätou omšou

IX. PIETNA SPOMIENKA so svätou omšou za obete horských nešťastí v Slovenskom raji – 13.10.2018 o 11:00 hod. Symbolický cintorín na Kláštorisku.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja

Okresnému úrad Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“). Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.
Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

zaslanie záverečného stanoviska

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik

zoznam_zaregistrovaných kandidátov__starostovia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku

zoznam_zaregistrovaných kandidátov_OZ

KOMPOSTOVANIE V DOMÁCNOSTI

Obecný úrad Spišský Štiavnik  vás pozýva na informačnú prednášku  o kompostovaní s názvom

KOMPOSTOVANIE V DOMÁCNOSTI

Stretnutie je určené pre všetkých občanov obce Spišský Štiavnik  a je zamerané na problematiku biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad domácností.

 

KEDY: 25.9.2018 2018 o 17:30 hod.

KDE: zasadačka Obecného úradu v Spišskom Štiavniku

 

Nakoľko sa naša obec rozhodla zaviesť systém domáceho kompostovania a zaobstarať do domácností kompostovací zásobník, dovoľujeme si vás pozvať na toto stretnutie, kde sa dozviete viac o tom:

 

  • Aké je kompostovanie nenáročné a zároveň prínosné
  • Prečo a ako správne kompostovať
  • Ako môžeme spoločne znížiť množstvo komunálneho odpadu a platiť menej za odpady
  • Účasť aspoň jedného člena domácnosti na prednáške je podmienkou na bezplatné prevzatie kompostéra

 

Informačný list Spišský Štiavnik

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie.

 

výrub stromov