Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

pozvánka na verejné prerokovanie

linka na www.enviroportal.sk

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 31.12.2017

uznesenia-číslo_9_2017_31 december_2017

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania rok 2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie.

Oznámenie o začatí správneho konania

Odber krvi

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 31. december 2017, t. j. nedeľa so začiatkom o 9.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Koncert Anima

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 15.12.2017

uznesenia-cislo_8_2017_15_december_2017

Dovolenka

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že Obecný úrad v Spišskom Štiavniku bude počas vianočných sviatkov od 27.12.2017 do 29.12.2017 zatvorený z dôvodu čerpania
dovoleniek.