IX. PIETNA SPOMIENKA so svätou omšou

IX. PIETNA SPOMIENKA so svätou omšou za obete horských nešťastí v Slovenskom raji – 13.10.2018 o 11:00 hod. Symbolický cintorín na Kláštorisku.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja

Okresnému úrad Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“). Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.
Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

zaslanie záverečného stanoviska

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik

zoznam_zaregistrovaných kandidátov__starostovia

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku

zoznam_zaregistrovaných kandidátov_OZ

KOMPOSTOVANIE V DOMÁCNOSTI

Obecný úrad Spišský Štiavnik  vás pozýva na informačnú prednášku  o kompostovaní s názvom

KOMPOSTOVANIE V DOMÁCNOSTI

Stretnutie je určené pre všetkých občanov obce Spišský Štiavnik  a je zamerané na problematiku biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad domácností.

 

KEDY: 25.9.2018 2018 o 17:30 hod.

KDE: zasadačka Obecného úradu v Spišskom Štiavniku

 

Nakoľko sa naša obec rozhodla zaviesť systém domáceho kompostovania a zaobstarať do domácností kompostovací zásobník, dovoľujeme si vás pozvať na toto stretnutie, kde sa dozviete viac o tom:

 

  • Aké je kompostovanie nenáročné a zároveň prínosné
  • Prečo a ako správne kompostovať
  • Ako môžeme spoločne znížiť množstvo komunálneho odpadu a platiť menej za odpady
  • Účasť aspoň jedného člena domácnosti na prednáške je podmienkou na bezplatné prevzatie kompostéra

 

Informačný list Spišský Štiavnik

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie.

 

výrub stromov

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Spišský Štiavnik: ul. Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-395, ul. Slnečná 448, 450-462, 466:


28. september 2018 od 07:00 h do 17:30 h

Fotohádanka č. 3/2018

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2018 sme dostali dve správne odpovede. Na obrázku bola hlava z kladivkového šrotovníka, ktorý sa používa na mletie obilnín.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali súťažiacu Martu Brachňákovú z ulice Kvetnej.
Výherkyňa si môže odmenu prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 5. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.8.2018

uznesenia-cislo_5_2018_27_august_2018