Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 – textová časť

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 – tabuľková časť

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022

Odber krvi

Odber krvi sa uskutoční 12.1.2020 (nedeľa) v Základnej škole v Spišskom Štiavniku.

Adresa na doručovanie

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov do okrskových komisií 1 a 2 pre voľby do NR SR:

obec@spisskystiavnik.sk

– osobné doručenie oznámení o delegovaní členov: do 8.1.2020 do 24.00 hodiny, volať t.č. 0905 576 954

Výročná členská schôdza TJ

TJ Spišský Štiavnik pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v nedeľu, 19.1.2020 o 15.00 v bare na ihrisku.

70. výročie organizovaného športu

 

Kalendár zberu separovaného odpadu platný od 1.1.2020

Kalendar_TZ_2020_Sp_Stiavnik

Vianočný koncert

Chrámový spevokol Anima pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na Vianočný Koncert
29.12.2019 o 16:00 v kostole narodenia panny Márie V Spišskom Štiavniku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 10. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 15.12.2019

uznesenia-číslo_10_2019_13_december_2019

Verejná vyhláška

Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania