Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č.5/2016

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

Dezinfekcia zberných nádob

Firma Brantner uskutoční v našej obci dezinfekciu zberných nádob zajtra 26. mája 2020 hneď po vývoze komunálneho odpadu. Žiadame občanov, aby vyložili všetky zberné nádoby, aby bolo možné vykonať dezinfekciu.

Fotohádanka

Na fotohádanku z čísla 2/2020 sme dostali sedem správnych odpovedí. Na obrázku bola budova bývalého kláštora, v súčasnosti dom Charitas Panny Márie Lurdskej.

Výhercom sa stal Karol Paukovič. Odovzdali sme mu knižnú odmenu.

Návrh – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Návrh – Plán kontrolnej činnosti II_2020

SPIS – Chodník pre peších I. etapa

Z dôvodu záujmu o nahliadnutie do spisu  na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie tento sprístupňujeme verejnosti k nahliadnutiu, nakoľko občania doň nemôžu nahliadnuť osobne.

Čítaj viac …

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Predĺženie lehoty na rozhodnutie – upovedomenie

Verejná vyhláška

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 11.5.2020

uznesenia-cislo_3_2020_11_maj_2020.pdf

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie

Verejná vyhláška

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 28.05.2020 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.20 – 16.50 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.50 – 17.10 h.: pred ObÚ
17.10 – 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky.
Vykupujeme aj použitý kuchynský olej.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,01 EUR alebo za 10 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

Čítaj viac …