Kalendár

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Pozvánka

Výbor podporného pohrebného združenia v Spišskom Štiavniku pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2019 so začiatkom o 15,00 hod. v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Na výročnej schôdzi radi privítame aj záujemcov o členstvo v tomto združení.

Výsledky prezidentských volieb

Maroš Šefčovič  – 208 hlasov – 26,5%
Zuzana Čaputová – 200 hlasov – 25,5%
Marian Kotleba – 158 hlasov – 20,2%
Štefan Harabin – 111 hlasov – 14,2%
František Mikloško – 72 hlasov – 9,2%
Milan Krajniak – 19 hlasov – 2,4%
Eduard Chmelár – 7 hlasov – 0,9%
Róbert Švec – 4 hlasov – 0,5%
Martin Daňo – 3 hlasov – 0,4%
Ivan Zuzula – 2 hlasov – 0,3%
Béla Bugár – 0 hlasov – 0,0%
József Menyhárt – 0 hlasov – 0,0%
Robert Mistrík – 0 hlasov – 0,0%
Bohumila Tauchmannová – 0 hlasov – 0,0%
Juraj Zábojník – 0 hlasov – 0,0%

Čítaj viac …

Výberové konanie

Starostka obce Spišský Štiavnik podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik.

Čítaj viac …

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Spišský Štiavnik, ul. Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-365, 367-378, 380-384, 386, 387, 389-391, 394, 395, ul. Slnečná 448, 450-456, 458-462, 466:

10. apríl 2019 od 09:00 h do 12:30 h

Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí

Uznesenie RZ zo dňa 8.3.2019

Stanovy RZTPO

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 4.3.2019

uznesenia-cislo_4_2019_4_marec_2019

Upozornenie – OR HaZZ

List OR HaZZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. marec 2019, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových

volebných komisií č. 1 a č. 2 je
obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk

Čítaj viac …

Miera vytriedenia odpadov

Miera vytriedenia odpadov v obci Spišský Štiavnik