Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk “Chodník”

Štiavnická podkova – 51. ročník

Kubašský festival s Petrom Stašákom

Podávanie podnetov na zmenu CP

Od 1. 8. 2019 je možné podávať požiadavky resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020, t. j. na obdobie platnosti od 15. 12. 2019 do pravdepodobne 12. 12. 2020. Termín ukončenia zberu podnetov na zmenu cestovného poriadku je 30. 9. 2019.

Oznam – požiadavky na zmenu CP

Vyhlásenie výberového konania

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na

5 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie – občianska hliadka

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 30.07.2019 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.20 – 16.50 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.50 ¬- 17.10 h.: pred ObÚ
17.10 – 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Vykupujeme aj použitý kuchynský olej.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

Čítaj viac …

NÁVRH – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V súlade s §18f ods. 1, Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišskom Štiavniku Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 s týmto obsahom:

1. Stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022.

2. Správy o výsledkoch vykonaných kontrol v priebehu II. polroka 2019

3. Kontrolné akcie:
– Kontrola plnenia rozpočtu Obce Spišský Štiavnik v roku 2019.
– Kontrola zverejnenia povinne zverejňovaných informácií (Zákon č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám §5).
– Kontrola inventarizácie majetku obce.
– Kontrola dodržiavania VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

4. Rôzne:
– Príprava rozpočtu obce na rok 2020.
– Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a zasadnutiach komisií.
– Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov a vnútorných predpisov.
– Účasť na Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy.
– Účasť na školeniach a seminároch.
– Účasť na zasadnutiach Tatransko – Spišskej regionálnej sekcie ZHK SR.
– Štúdium aktuálnych legislatívnych noriem týkajúcich sa územnej samosprávy.

V Spišskom Štiavniku 22.07.2019

Ing. Angela Františková
Hlavná kontrolórka obce

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou

 

Obec Liptovská Teplička Vás pozýva na 24. ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou tento víkend 27. a 28. júla. V sobotnom programe vystúpia folklórna skupina Stromíš z Vlachova, Šuňava zo Šuňavy, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórne súbory z Čiech a Ukrajiny, folklórny súbor Vargovčan, rozprávač Jožko Jožka a hudobná skupina inšpirovaná folklórom Hrdza z aktuálnym hitom Štefan. V nedeľu vystúpi súbor Turnička, Šafolka, Heľpan, Tepličan, Vikartovčan, zahraničný hostia, folklórny súbor Vršatec a Železiar z Košíc. Počas oboch dní budú otvorené výstavy fotografií, krojov a zaujímavá výstava Modrotlač pod Tatrami spojená so školou remesla.

Dni obce Vikartovce

Stavebný úrad

Pracovníčka stavebného úradu v obci Spišský Štiavnik nebude pracovať dňa 22.7.2019 a 29.7.2019 z dôvodu čerpania dovolenky.