Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. máj 2021, t.j. utorok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Výberové konanie

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 5. máj 2021, t.j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 21. apríl 2021, t.j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Prevádzka školských zariadení

Obrázok korona vírusu

Po prehodnotení výsledkov testovania zo dňa 13.3.2021 na základe rozhodnutia krízového štábu obce Spišsky Štiavnik zostávajú školy na území obce zatvorené. Prevádzka materskej školy zostáva bez zmeny.

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 bude konať v dňoch 3. mája až 7. mája 2021 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Scroll to Top