Úradná tabuľa

Výberové konanie – TSP

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
vyhlasuje výberové konanie na
· 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
· 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas práceneschopnosti a materskej dovolenky

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. máj 2021, t.j. utorok so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Výberové konanie

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 5. máj 2021, t.j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 21. apríl 2021, t.j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Scroll to Top