Zoznam kandidátov,ktorí sa vzdali kandidat

V súlade s § 147 v spojení s § 142 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdal kandidatúry pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja kandidát pod poradovým číslom

3.Ľubomír Goliaš, 45 r., stavebný majster, Torysa, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

a kandidát pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja pod poradovým
číslom

8.Jozef Mihalčin, Ing., 63 r., podnikateľ, Vranov nad Topľou, SRDCE- SLOVENSKÁNÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov


Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry zostávajú na hlasovacom lístku , ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

 

2022_vzdanie_sa_kandidatury_predseda-psk_u

Scroll to Top