Určenie volebných okrskov

Určenie volebných okrskov v obci volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Deň a čas konania volieb – 29.10.2022 7.00 – 20.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná
volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod zľava,
zapisovateľka OVK č. 1: Ing. Anna Mrázová
—————————————————————————————————————-
– volebný okrsok č. 2, do ktorého patria ulice – ulice Hlavná, Priečna od súp.čísla 275,
volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod sprava
zapisovateľka OVK č. 2: Alena Jarošová

V Spišskom Štiavniku 12.7.2022

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top