Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľsociálnej služby v komunitnom centre, alebo nízkoprahovom dennom centre, alebo nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej len „Poskytovateľ služby“)
Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik 

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra Spišský Štiavnik;
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra Spišský Štiavnik;
c) jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka Komunitného centra Spišský Štiavnik.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14/10/2021 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu Spišský Štiavnik.

KC – výberové konanie – oznam

Scroll to Top