Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom je pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 26. júla 2021 v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hodiny.
Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Na Obecnom úrade je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

Scroll to Top