Kompostéry

Obec má k dispozícii kompostéry pre občanov do jednotlivých domácností. Záujemcovia, ktorí boli nahlásení v zozname, si môžu kompostér prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik počas pracovnej doby.

S každým občanom obec uzatvorí nájomnú zmluvu.

Fotografia kompostéru
Scroll to Top