Obrázok korona vírusu

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Spišskom Štiavniku je v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 (zákaz vychádzania) a ďalším predĺžením núdzového stavu od pondelka 8. februára 2021 o 40 dní, z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov zatvorený až do odvolania. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte obecný úrad telefonicky na č.tel. 0905 576 954, 0918 611 230, 052/78 85 601, mailom obec@spisskystiavnik.sk, prípadne podanie doručte do elektronickej podateľne obce. V prípade zmien Vás budeme o aktuálnej situácii informovať.

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“), platí od 08. februára 2021 do 19. marca 2021 zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, zamedziť vstup osôb do priestorov ich prevádzok. Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom o výnimke.

Scroll to Top