Obrázok korona vírusu

Testovanie COVID-19

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamujeme, že prezenčné vyučovanie detí MŠ, žiakov prvého stupňa ZŠ a žiakov špeciálnej školy začína od 8. februára 2021.
Podmienkou nástupu detí a žiakov na prezenčné vyučovanie je preukázanie sa pri nástupe do školy negatívnym antigénovým alebo PCR testom zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom, nie starším ako 7 dní. Testovanie antigénovým testom sa uskutoční v piatok 5. februára 2021 na odbernom mieste Základná škola Spišský Štiavnik podľa nasledovného harmonogramu:

7,30-10,00 Testovanie zamestnancov škôl, rodičov detí MŠ
10,00-11,00 0. ročník ZŠ
11,00-12,00 1. ročník ZŠ
12,00-13,00 Obedňajšia prestávka
13,00 – 14,00 2. ročník ZŠ
14,00-15,00 3. ročník ZŠ
15,00-15,30 4. ročník ZŠ
15,30-17,30 ŠZŠ

 

Dôrazne žiadame rodičov, aby dodržali termín testovania, aby sa predišlo zhromažďovaniu väčšieho množstva ľudí na jednom mieste.

Scroll to Top