Obrázok korona vírusu

Testovanie COVID-19

V obci Spišský Štiavnik bolo zriadené jedno mobilné odberné miesto na testovanie na COVID-19. Odberné miesto je zriadené v priestoroch Základnej školy, Slnečná č. 422, Spišský Štiavnik.
Testovanie sa uskutoční v sobotu 23. januára 2021 a v nedeľu
24. januára 2021 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hodiny. S prestávkami od 11,45 hod. do 12,45 hod. a 16,45 hod. do 17,30 hod. Registrácia občanov na testovanie je povinná, registračný formulár je prístupný na stránke obce www.spisskystiavnik.sk. Občania, ktorí nemajú možnosť zaregistrovať sa elektronicky, sa môžu prihlásiť na registráciu prostredníctvom sociálnych pracovníkov 21. januára 2021 do 20,00 hodiny a  22. januára 2021 od

8,00 do 20,00 hodiny na tel. čísle 0905 576 954 alebo 0918 611 230.

Objednávanie na COVID-19 testovanie

Scroll to Top