Rodičovský asistent

Obec Spišský Štiavnik, Zriaďovateľ  MŠ v Spišskom Štiavniku

V rámci realizácie národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície – RODIČOVSKÝ ASISTENT.

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

Kategória voľného pracovného miesta: Rodičovský asistent

Zriaďovateľ týmto oznamuje, že osobný pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky na túto pracovnú pozíciu v stanovenom termíne dňa 21.12.2020 sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie ruší a náhradný termín sa predbežne stanovuje na január 2021.

Scroll to Top