Gallery

_MG_6644 copy

Vývoz komunálneho odpadu

Firma Brantner Poprad oznamuje občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v sobotu 29. októbra 2016. Vývoz dňa 2.11.2016 nebude.

Výrub drevín

výrub stromov Spišské Bystré

Výrub drevín

výrub stromov spišský štiavnik_RKCirkev

Stretnutie s jubilantmi

OZNAM

Obecný úrad Spišský Štiavnik oznamuje občanom, že pokladňa OcÚ bude v dňoch 13. a 14. októbra 2016 zatvorená z dôvodu školenia pracovníkov.

9.10.2016 Hasiči cvičenie

Zber elektroodpadu

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu 8. októbra 2016. Žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred rodinné domy skoro ráno. Zber začne približne od 6.00 hod.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 22.9.2016

uznesenia-číslo_8_2016_22_september_2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 22. september 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …