Vyhlásenie výberového konania

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie – občianska hliadka

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 23.11.2017 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Výkup sa uskutoční:

16.00 – 16.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.30 – 16.50 h.: pred ObÚ
16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Čítaj viac …

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 7. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.10.2017

uznesenia-cislo_7_2017_30_oktober_2017

Riaditeľské voľno

riad_volno

Výsledky volieb do VÚC 2017 v našej obci

Voľby predsedu PSK:

  • Milan Majerský PaedDr., PhD – 165 hlasov
  • Jozef Mihalčin Ing. – 71 hlasov
  • Peter Chudík MUDr. – 47 hlasov
  • Miroslav Škvarek Ing., MPH – 24 hlasov
  • Ján Garaj JUDr., MBA – 21 hlasov

voľby2017 predseda PSK

zápisnica okrsok 1

zápisnica okrsok 2

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. október 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 15.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Žiadosť o vydanie stanoviska

Obec Betlanovce na základe pripomienok svojich občanov chce iniciovať zmenu času odchodu spojenia BUS 70640127 z autobusovej stanice z 16:17 hod. na 16.30 hod.  Uvedený autobus ma zastávku aj v našej obci, preto žiadame občanov, aby svoje pripomienky k tejto zmene doniesli osobne na obecný úrad alebo poslali mailom na adresu obec@spisskystiavnik.

bus

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK a pre voľby do zastupiteľstva PSK vo volebnom obvode č. 6 – Okres Poprad.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Pietna spomienka

Elektronická adresa – Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a
náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
Elektronická adresa je
obec@spisskystiavnik.sk