Gallery

_IGP1415

Jarné prázdniny v knižnici

 

DSC_0151

Čítaj viac …

Stretnutie klubu dôchodcov 12.2.2015

Zápisnica referendum 2015

zapis ref 2015

Nová fotogaléria – vystúpenie žiakov Základnej školy

Ďakovný list

dak list obec

dak list st

Snehová kalamita

 

 

 

Čítaj viac …

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 23.1.2015

uznesenia oz 23 01 2015

REFERENDUM 7. február 2015

Oznamujeme občanom v zmysle zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, že oprávnený občan musí po príchode do miestnosti na hlasovanie preukázať svoju totožnosť.
Ak nepredloží doklad totožnosti /občiansky preukaz, slovenský cestovný doklad/ do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
Preukazovanie totožnosti svedectvom dvoch osôb známych komisii zákon neumožňuje!!!

 

vzor lístok referendum

Zámer – odpredaj majetku obce

Zámer – odpredaj majetku obce

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2
zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v materskej škole v školskom roku 2015/2016 sa koná v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik, v dňoch:

- 16. februára 2015 (pondelok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
- 17. februára 2015 (utorok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
- 18. februára 2015 (streda) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
- 19. februára 2015 (štvrtok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.
- 20. februára 2015 (piatok) v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod..

 
Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Mária Kleinová
starostka obce