Výzva na predkladanie ponúk

 27.4.2017 – Výzva – „Realizácia informačnej kampane pre projekt : Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik“

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

pozvánka_urbariát

 

Kandidátna listina pre predčasné voľby do orgánov Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov lesov a pôdy v Sp. Štiavniku dňa 30. 04. 2017

Výbor spoločenstva:
1. Antaš Michal, Priečna 6, Sp. Štiavnik
2. Mgr. Brtková Anna, Kvetná 80/65, Sp. Štiavnik
3. Javorská Eva, Hlavná 396, Sp. Štiavnik
4. Javorský Maroš, Hlavná 335, Sp. Štiavnik
5. Ing. Martinko Marcel, Lúčna 91, Sp. Štiavnik
6. Slivková Katarína, Kláštorná 233, Sp. Štiavnik
7. Šavel Milan, Hornádska 253, Sp. Štiavnik
8. Šulc Ján, Kvetná 73/53, Sp. Štiavnik

Dozorná rada
1. Fedor Peter, Hlavná 370/69, Sp. Štiavnik
2. Galik Valentín, Záhradná 336, Gánovce
3. Hudzík Ján, Mlynská 130, Sp. Štiavnik
4. Chripko Ľubomír, Hornádska 245/9, Sp. Štiavnik
5. Ing. Javorský Peter, Svätoplukova 2720/4, Poprad
výbor spoločenstva

Prerušenie distribúcie elektriny 4.máj 2017

list vsd2

Prerušenie distribúcie elektriny 2.máj 2017

list vsd

Výzva na predkladanie ponúk

24.3.2017 – Výzva – „Dokončenie cesty v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik“

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na vyrub drevín

oznámenie

Beseda s Akademickým sochárom Štefanom Hudzíkom

beseda s Akademickým sochárom Štefanom Hudzíkom

Ženský zákon

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 1/2017 sme dostali päť správnych odpovedí.

Čítaj viac …

Štiavnická kvapka krvi