Gallery

_MG_7320 copy.jpg

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 10. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 10.7.2015

uznesenia-číslo_10_2015_10_jul_2015

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 29.6.2015

uznesenia-číslo_09_2015_29_jun_2015

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 10. júl 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Čítaj viac …

Jánske ohne – fotogaléria

Zverejnenie záverečného stanoviska

z posúdenia strategického dokumentu “Územný plán Švábovce”

 

Stanovisko – Územný plán Švábovce

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik, ulica Slnečná v úseku od č.d. 450 po č.d. 466, ulica Hlavná č.d. 348 bude v termíne 4. august 2015 od 07.10 do 17.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020

Oznámenie o strategickom dokumte phsr psk

 

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-presovskeho-samospravneho-kra-1

Pozvánka na zasadnutie OZ

Z organizačných dôvodov sa zasadnutie OZ presúva na 19.00 hod.

pozv oz obc

Jánske ohne

Prezentace aplikace PowerPoint

Nová fotogaléria