Gallery

_igp0592

Pripojme sa !

vodárne_list_na_stránku

OZNAM

Dňa 2. októbra 2015 /piatok/ prevádzka na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku nebude z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v celej obci.

 

Bc. Mária Kleinová

starostka obce

Kubašská desiatka

Obec Spišské Bystré pozýva všetkých priaznivcov bežeckého športu na “Kubašskú desiatku” dňa 03.10.2015 so štartom o 14,30 z ihriska pri ZŠ s MŠ Spišské Bystré.beh

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 Rokovacieho poriadku OZ, bod 4, opätovne zvolávam na deň 28. september 2015, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Zasadnutie OZ dňa 18.9.2015 nebude

Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti poslancov dnes zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku nebude. Zasadnutie sa uskutoční v náhradnom termíne v stredu 23.septembra 2015.

Vývoz komunálneho odpadu

Firma Brantner Poprad oznamuje občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v utorok 15. septembra 2015.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  18. september 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice oznamuje občanom, že
pre odberné miesto

Spišský Štiavnik, celá obec vrátane lokality Kaštieľ

bude v termíne 2. október 2015 od 07.00 do 15.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Taktiež bude prerušená distribúcia elektriny na uvedených uliciach:

Hlavná, Hornádska, Lúčna, Kvetná, Kláštorná, Mlynská, Priečna

v termíne 2. október 2015 od 07.40 do 18.30 hod. /jednotlivé odberné miesta a čísla domov/ viď 4 prílohy
Prerušenia distribúcie elektriny po jednotlivých odberných miestach je možné overiť v stránkových dňoch na obecnom úrade v Spišskom Štiavniku, na úradnej tabuli obce pred OcÚ alebo na internetovej stránke obce www.spisskystiavnik.sk

 

Východoslovenská distribučná, a.s – 1

Východoslovenská distribučná, a.s – 2

Výkup papiera.

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 17.09.2015 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Spišský Štiavnik jeseň 2015

Čítaj viac …

Verejná vyhláška

verejná vyhláška