Gallery

_MG_5098 copy

Štiavnická podkova 48. ročník

Rozpis jazdeckých pretekov

Čítaj viac …

Krojované bábiky

Krojované bábiky

Prednáška – beseda

Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Klub dôchodcov
v Spišskom Štiavniku,
Vás srdečne pozývajú na prednášku – besedu
s MUDr. Jánom Melekom, dňa 29. mája 2016 o 17,00 hod. v Klube dôchodcov.
Téma prednášky: nástrahy stredného veku, prevencia chorôb, prvá pomoc pri
úrazoch a náhlych stavoch najčastejších chorôb, zdravá
výživa a pod.
MUDr. Melek bude odpovedať aj na Vaše otázky.

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 2/2016 sme dostali osem správnych odpovedí.

fotohadanka_web
Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku je hasičská siréna pred opravou. Používa sa pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií – požiar, prírodná katastrofa a pod.
Výhercom sa stal Samko Slivka z ulice Hlavnej.

Odmenu si môže výherca prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Fotogaléria

Stavanie mája

Stavanie mája

DHZ Spišský Štiavnik  a Obec Spišský Štiavnik

Odpis stavu vodomerov

Veolia Poprad, oznamuje občanom, že od 9. do 13. mája 2016 budú pracovníci odpisovať stav vodomerov.  Prosíme občanov, aby sprístupnili svoje vodomery k odpisu.

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom bola dňa 2.5.2016 pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

zberna

Akumulátory, batérie, odpadové oleje a žiarivky je možné odovzdať do 6.5.2016.

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

 

Pozvánka

tanečné divadlo ATAK