Gallery

_igp0626

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 7, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 28. apríl 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

SPOLU-Slovensko

Fotografie zo školenia dňa 18.4.2016.

Počas školenia sa ženy zoznámili s Deklaráciou práv dieťaťa prijatou OSN,pretože sa pripravujú na prácu s deťmi, najmä pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,ale aj počas letných prázdnin. Tiež sa ženy zoznámili so spôsobom prezentácie prostredníctvom PC. Do konca roka sa naučia vytvoriť si takúto prezentáciu o obci, kolónii a dobrovoľníckej práci – samé. _IMG_4392 _IMG_4393

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 19.04.2016 (utorok)  uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Spišský Štiavnik

Čítaj viac …

Montáž sirény

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štiavniku oznamuje občanom, že 2. apríla (sobota) 2016 bude prevádzať montáž sirény na budove obecného úradu. Z toho dôvodu budú vykonané viaceré skúšky tejto sirény.

Zber elektroodpadu

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu 9. apríla 2016.

Žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred rodinné domy skoro ráno. Zber začne približne od 6.00 hod.

Stojíme za hasičmi

Budis_List_A4

http://www.stojimezahasicmi.sk/

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 17.3.2016

uznesenia-číslo_3_2016_17_marec_2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2016

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na I. polrok 2016

Urbariát – pozvánka na valné zhromaždenie

pozvánka_urbariát

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Z dôvodu ospravedlnenia neúčasti poslancov na dnešné Obecné zastupiteľstvo,sa toto presúva na štvrtok 17. marca 2016 na 17,00 hodinu.
Program Obecného zastupiteľstva ostáva nezmenený.