Gallery

_IGP1585

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň
23. január 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Čítaj viac …

Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v roku 2014

Poslanci_účasť_na_OZ_rok_2014

ÚPN obce Švábovce

UPN Svabovce

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Určenie okrskov a miestností na vykonanie referenda dňa 7.2.2015

určenie volebných okrskov 2015_referendum

Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2015

Kalendár SZ 2015_6

 

Ako správne triediť odpad

Termíny preskúšania sirény v roku 2015

termíny preskúšania sirény v roku 2015.

Delegovanie členov

Delegovanie členov do okrskovej komisie pre referendum v roku 2015 je možné:

 

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,
PONDELOK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
UTOROK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
STREDA 7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
ŠTVRTOK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
PIATOK 7.00 – 12.30 hod.

po úradných hodinách dňa 7.1.2015
do 24.00 hod. u pracovníčky OcÚ p. Antónie Zummerovej, číslo telefónu 0905 576 954.

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na Štiavnický Ples

Štiavnický Ples

Všetko najlepšie v novom roku

Vážení spoluobčania, želáme Vám úspešný vstup do nového roka, všetko dobre, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

PF 2015