Gallery

_IGP1848

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2015

vzn o miestnych daniach a poplatku 2015

Pozvánka na zasadnutie OZ

pozvánka na obecné zastupiteľstvo

NA SKLE MAĽOVANÉ

Obecný úrad v Spišskom Štiavniku a Kočovné divadlo DRaK Prešov
Vás pozývajú
na muzikálový recitál
NA SKLE MAĽOVANÉ
28.12.2014 o 15,00 hod.
v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku.

   Vstupné: 1,00 €
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v stránkových dňoch.

Na_skle_malovane_DKD_DRaK

Pozvánka

V Klube dôchodcov v Spišskom Štiavniku
je nainštalovaná výstava pod názvom

 “Tak žili naši predkovia”

Výstava je sprístupnená deťom, mládeži a verejnosti
v dňoch od 8.decembra do 14.decembra 2014
od 8,00 hod. do 14,00 hod.
v priestoroch Klubu dôchodcov v Spišskom Štiavniku.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.

Návrh vzn o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrh vzn o miestnych daniach a poplatku 2015

Výsledky komunálnych volieb 2014.

volby2014

Zber elektroodpadu – ZMENA

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa presúva na sobotu 29. novembra 2014, /15. novembra zber nebude/. Žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred rodinné domy skoro ráno. Zber začne približne od 6.00 hod.

Oznam o vzdaní sa kandidatúry

Miestna – volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre voľby starostu obce dňa 15.11.2014 sa vzdal kandidatúry:

 

  1. Matúš Korheľ, Ing., 38 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 106/17, Kresťanskodemokratické hnutie

vyhlasenie