Gallery

_IGP1688

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 7. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 2.8.2016

uznesenia-číslo_7_2016_02_august_2016

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

ulica Hlavná v úseku od č.d. 389 po č.d. 395

bude v termíne
5. september 2016 od 08.30 do 15.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

prerušenie distribúcie elektriny

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku bol zväčšovací prístroj, slúžiaci pri výrobe fotografií.

Výherkyňou sa stala Anna Hudziková.

 fotohadanka

Odmenu si  môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 23.08.2016 (utorok)  uskutoční v našej obci výkup papiera.výkup papiera

 

Čítaj viac …

Mobilná zberňa

V dňoch od 15.8. – 18.8.2016 je v našej obci pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

zberna

Čítaj viac …

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 2. august 2016, t. j. utorok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

1. Otvorenie zasadnutia Ing. Korheľ
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Ing. Korheľ
4. Schválenie spolufinancovania – dotácia Ministerstva vnútra SR – dobudovanie základnej technickej infraštruktúry  Ing. Korheľ
5. Prerokovanie návrhu kúpnej zmluvy spojeného so schválením kúpnej zmluvy – Mária Peričková, Ján Jabrocký, Obec Spišský Štiavnik Ing. Korheľ
6. Monitoring kanalizačného zberača v mieste napojenia kanal. prípojky č.p. 265/29 Ing. Korheľ
7. Príprava projektovej dokumentácie komunitné centrum Ing. Korheľ
8. Dodatočné schválenie záverečného účtu obce Spišský Štiavnik za rok 2015 z dôvodu ospravedlnenej neúčasti poslancov OZ dňa 30.6.2016 Ing. Korheľ
9. Záver

Bc. Mária Kleinová

 starostka obce

 

Dovolenka stavebný úrad

Oznamujeme, že pracovníčka stavebného úradu v obci  Spišský Štiavnik nebude pracovať v dňoch od 25.7.2016 do 7.8.2016 z dôvodu čerpania dovolenky.

“Návrh” Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Spišský Štiavnik, č. 7/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Spišský Štiavnik

SŠ_VZN+príloha_UPN_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.6.2016

uznesenia-číslo_6_2016_27_jun_2016

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

časť Kaštieľ v úseku od č.d. 471 po č.d. 472

bude v termíne
29. júl 2016 od 08.30 do 13.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

vsd list