Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 3.05.2018 od 14:00 hod do odvolania.

čas zvýšeného nebezpečenstva 2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 16.4.2018

uznesenia-cislo_3_2018_16_april_2018

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 4

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky podielnikov.

Popis zmien v návrhu stanov v4

Popis zmien v návrhu stanov v3

Popis zmien v návrhu stanov v2

návrh stanov v4 vo formáte doc

návrh stanov v4 vo formáte pdf

publikované 14.4.2018

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 4.4.2018

uznesenia-cislo_2_2018_4_april_2018

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 3

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky podielnikov.

Popis zmien v návrhu stanov v2

Popis zmien v návrhu stanov v3

návrh stanov v3 vo formáte pdf

návrh stanov v3 vo formáte doc

Publikované 11.4.2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 16. apríl 2018, t. j. /pondelok/ so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

18.3.2018 Misie – omša

Návrh stanov urbárskeho spoločenstva – verzia 2

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku zvoláva valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prerokovanie a prijatie stanov pozemkového spoločenstva. Podielnici sa môžu k návrhu stanov vyjadriť poštou na adrese pozemkového spoločenstva, osobne v kancelárii spoločenstva (po telefonickej dohode) alebo emailom na adresu urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com. Do návrhu stanov boli zapracované pripomienky podielnikov. 

Popis zmien v návrhu stanov v2

návrh stanov v2 vo formáte pdf

návrh stanov v2 vo formáte doc

 

Zverejnené 9.4.2018

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2 sa uskutoční zápis detí do materskej školy.

Zápis dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v materskej škole v školskom roku 2018/2019 sa koná v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik, v dňoch:

– 2. mája 2018 (streda) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
– 3. mája 2018 (štvrtok) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
– 4. mája 2018 (piatok) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vo formáte PDF

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vo formáte DOC

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 1/2018

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn_c_01_2018_zapis

 

Publikované: 15. decembra 2017