Gallery

_IGP2748 copy

Mikuláš v našej obci

mikulas

Padá, padá biely sniežik na lesy a stráne.
Už Mikuláš s anjelikom chystajú si sane.
Rozbehnú sa dolu brehom, celým šírym svetom
a darčeky roznášať budú všetkým dobrým deťom.

5. decembra 2016 v pondelok o 15,00 hodine navštívi našu obec Svätý Mikuláš.
Prosíme všetky deti do 15 rokov, aby čakali pred svojimi príbytkami.
Mikuláš prejde na saniach celou obcou a navštívi a obdarí všetky dobré deti.
Mikuláš začne návštevu detí na Priečnej ulici od bytoviek a bude pokračovať celou obcou až na ulicu Slnečnú.

Návrh VZN č.3/2017

Návrh VZN č.3/2017 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

rozpočet_2017_návrh

Slávnostné posedenie

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 1. december 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku

Čítaj viac …

Návrh – sadzobník poplatkov

Návrh – sadzobník poplatkov na rok 2017

Návrh VZN č.2/2017

Návrh VZN č.2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN č.1/2017

Návrh VZN č.1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

DEŇ ZDRAVIA

MS SČK v Spišskom Štiavniku

Vás týmto srdečne pozýva na

DEŇ ZDRAVIA

dňa 24.11.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v Knižnici v Sp. Štiavniku.

Jedná sa o komplexnú analýzu zdravia prístrojom, ktorý bol vyvinutý po mnohých rokoch výskumov NASA, lekármi a počítačovými odborníkmi na všetky vnútorné orgány (srdce , pečeň, pľúca, pankreas, žlčník, obličky, hrubé a tenké črevo, ženské a mužské orgány, vitamíny, minerály, aminokyseliny, cukor, štítna žľaza, cievy, reuma, stav kosti, imunitný systém, voda v tele.
Analýza sa robí bez odberu krvi, trvá 15 minút a je zdarma.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Výkup papiera.

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 01.12.2016 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.
Spišský štiavnik

 

Čítaj viac …