Zber elektroodpadu

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu 23. septembra 2017.
Žiadame občanov, aby si elektroodpad priniesli pred obecný úrad. Zber začne pred OcÚ cca medzi 9.30 hod. – 10.00 hod.

100 rokov založenia ružencového spoločenstva

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

určenie volebných okrskov 2017

Informácia o predložených kandidátnych listinách

Informácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Informácia o predložených kandidátnych listinách

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 18. september 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Elektronická adresa – Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a
náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
Elektronická adresa je
obec@spisskystiavnik.sk

Súťaž o bicykel – výherca

Dňa 21.8.2017 o 10.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla.
Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 34.
Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik .
Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 3/2017.

Vakcinácia psov proti besnote

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 19. augusta 2017.

Harmonogram vakcinácie podľa ulíc:
Hlavná – zastávka autobusu od 9.30 hod.
zastávka pred farou od 10.15 hod.
Priečna, č. domu 416 od 10.45 hod.
pred OcÚ od 11,15 hod.
Kláštorná od 11,30 hod.
Mlynská od 11.45 hod.
Kvetná od 12.15 hod.
Lúčna od 12,45 hod.
Priečna, bytovky od 13,00 hod.

Poplatok za 1 vakcínu je 7,00 €. Uhrádza sa poštovou poukážkou do 3 dní. K očkovaniu je potrebné priniesť očkovací preukaz a psy musia mať košík.

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 22.08.2017 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.00 – 16.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.30 ¬- 16.50 h.: pred ObÚ
16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Čítaj viac …

Púť Kráľovskou cestou