Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Štiavnik.

Návrh VZN č.2/2018

Návrh VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

Polícia vyzýva

– občanov, hlavne seniorov, aby hlavne počas Vianočných sviatkov výrazne zvýšili svoju pozornosť v súvislosti s podvodným konaním osôb, ktorí sa telefonicky, alebo osobne  obracajú na rodinných príslušníkov s naliehavou prosbou o finančnú pomoc pre syna či vnuka. Vydávajú sa tiež za zástupcov rôznych firiem (plynárni, elektrárni, poisťovní, sociálnych pracovníkov), ale aj lekárov či podomových obchodníkov v úmysle dostať sa do obydlí a následne okradnúť ľudí o finančnú hotovosť.

Žiaden orgán štátnej správy, firiem či nemocníc Vás „NIKDY“nebude žiadať o vyplácanie peňazí V HOTOVOSTI v súvislosti s nehodou, či inou mimoriadnou udalosťou a ani Vám nikto osobne nedonesie žiaden preplatok v hotovosti !!! V takýchto prípadoch ihneď kontaktujte bezplatnú linku 158.

Návrh – sadzobník poplatkov

Návrh – sadzobník poplatkov na rok 2018

Návrh VZN č.1/2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018

Súťaž o bicykel – výherca

Oznamujeme, že dňa 22.11.2017 o 13.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla.

Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 384.

Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik v stredu 29.novembra 2017 o 15.00 hod.
Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. 4/2017.

Vyhlásenie výberového konania

Obec Spišský Štiavnik v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
8 pracovných miest členov miestnej občianskej poriadkovej služby.

Výberové konanie – občianska hliadka

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 23.11.2017 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Výkup sa uskutoční:

16.00 – 16.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.30 – 16.50 h.: pred ObÚ
16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Čítaj viac …

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 7. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.10.2017

uznesenia-cislo_7_2017_30_oktober_2017