Gallery

_IGP1332

Oznámenie o určení počtu poslancov

oznámenie o určení počtu poslancov

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. august 2014, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Ing. Hudzík

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Úprava rozpočtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. p. Martinková

5. Záver

Mária Kleinová

starostka obce

Zmena – vývoz komunálneho odpadu

Firma Brantner Poprad oznamuje občanom, že z technických príčin dnes (19.8.2014) vývoz komunálneho odpadu nebude. Náhradný vývoz v obci bude v sobotu 23. augusta 2014.

Ďakujeme za porozumenie.

Určenie volebných okrskov

vol okrsky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

2014-1004-Štiavnik-kanál-O-ÚK

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznamenie

Verejná vyhláška

1099-Hlavac-O-SK-VV

Verejná vyhláška

05-01-Jendral-R-SP-VV

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA