Gallery

_IGP1291

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

27.6.2014 Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15.6.2014 Štiavnická podkova

Zápisnica z volieb do orgánov urbárskeho spoločenstva

Zápisnica z volieb do orgánov urbárskeho spoločenstva

Uznesenia Obecného

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.6.2014

Prázdninový vidiek očami detí

Prázdninový vidiek očami detí.

Prázdninový vidiek očami detí.

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik Č. 2/2014

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 1000.- € PHZ za II. štvrťrok 2014 NA v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Jánske ohne

Jánske ohne