Gallery

_IGP1813

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Podávanie kandidátnych listín pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce, delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,
PONDELOK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
UTOROK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
STREDA 7.00 – 12.00 hod.
12.30 – 17.00 hod.
ŠTVRTOK 7.00 – 12.00 hod.,
12.30 – 15.00 hod.
PIATOK 7.00 – 12.30 hod.

po úradných hodinách
od 19. septembra 2014 do 21. septembra 2014 do 24.00 hod. u zapisovateľky miestnej volebnej komisie p. Antónie Zummerovej, číslo telefónu 0905 576 954.

Mas Pramene

mas pramene

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 7. mimoriadnom zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.8.2014

uznesenia-číslo_07_2014_27_august_2014

Oznámenie o určení počtu poslancov

oznámenie o určení počtu poslancov

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. august 2014, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

P r o g r a m : referuje:

1. Otvorenie zasadnutia Ing. Hudzík

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Úprava rozpočtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. p. Martinková

5. Záver

Mária Kleinová

starostka obce

Zmena – vývoz komunálneho odpadu

Firma Brantner Poprad oznamuje občanom, že z technických príčin dnes (19.8.2014) vývoz komunálneho odpadu nebude. Náhradný vývoz v obci bude v sobotu 23. augusta 2014.

Ďakujeme za porozumenie.

Určenie volebných okrskov

vol okrsky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

2014-1004-Štiavnik-kanál-O-ÚK

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznamenie

Verejná vyhláška

1099-Hlavac-O-SK-VV