Gallery

_MG_6581 copy

6.1.2017 Vianočný koncert

Výročná členská schôdza

plagat-schodza

Vianočný koncert

plagat_spissky_stiavnik_A4

25.12.2016 Divadelné predstavenie ČAS

Zmena otváracích hodín obecnej knižnice

Oznamujeme týmto čitateľom Obecnej knižnice ako aj širokej verejnosti, že po schválení rozpočtu na rok 2017 od Nového roka bude zabezpečená jej prevádzka v uvedených hodinách:
Utorok od 8.00 do 17.00 hod., obedňajšia prestávka od 12,00 do 12,30 hod.
Štvrtok od 11.00 do 17.00 hod.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 10. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 15.12.2016

uznesenia-cislo_10_2016_15_december_2016-pdf

Výzva na predkladanie ponúk

21.12.2016 – Výzva – „Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik“

Schválený rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019

rozpočet_2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka zariadenia školského stravovania

vzn_c_03_2017_ms

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 2/2017

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_c_02_2017_dotacie