Gallery

_igp0616

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.3.2015

uznesenia-číslo_04_2015_13_apríl_2015_signed

Pozvánka urbariátu

pozvánka urbariátu

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 13. apríl 2015, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.3.2015

uznesenia-číslo_03_2015_27_marec_2015

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom je od 30.3.2015 pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

Akumulátory, batérie, odpadové oleje a žiarivky je možné odovzdať od 30. marca 2015 do 2. apríla 2015.

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

zberna

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Zloženie_komisií_rok_2015_po_OZ_február_2015_na stránku_obce

Výkup papiera.

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 01.04.2015 (streda) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Sp
Výkup sa uskutoční:

16.20 – 16.50 h.: pred Obecným úradom
16.50 ¬- 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách
17.10 – 17.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici


 

Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby.
Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

Dotazník – Rozvoj možností rekreácie v okolí obce.

Tento dotazník je pripravený pre potreby diplomovej práce, kde sa snažíme zistiť informácie týkajúce sa rekreačného využitia okolia obce Spišský Štiavnik.  Dotazník je anonymný, určený pre všetkých obyvateľov obce.

 

Dotazník

Čítanie s porozumením

pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. marec 2015, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …