Gallery

_IGP1793

Katarínska zábava

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štiavniku Vás srdeč

DELEGOVANIE ČLENOV

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie č. 1  a okrskovej volebnej komisie č.2 je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,

Čítaj viac …

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  24. október 2014, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Čítaj viac …

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-3_2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

návrh rozpočtu obce na rok 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

“Návrh” Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 16.10.2014 (štvrtok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

 

Výkup sa uskutoční:

 16.40 – 17.10 h.: pred Obecným úradom

17.10 ­- 17.30 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

17.30 – 18.00 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici

 

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.

 

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR  alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

 

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

 

Čítaj viac …

Povinnosti obce pri predaji na trhových miestach

Povinnosti obce pri predaji na trhových miestach

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.9.2014

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.9.2014

Návrh – Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2015

 • Vysielanie v obecnom rozhlase – 6,00 € / reláciu
 • Komerčný oznam v obecnom rozhlase –  20,00 € / reláciu
 • Prenájom verejného priestranstva – 6,00 € / miesto
 • Kopírovanie – 0,15 € / stranu
 • Faxovanie – 1,00 € / stranu
 • Prenájom 120 l KUKA nádoby – 5,18€/rok
 • Prenájom 240 l nádoby – 8,06 € / rok
 • Prenájom 1 100 l nádoby – 47,81 € /rok
 • Použitie domu smútku pre občanov obce – 3,31 €
 • Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí – 16,59 €
 • Stočné – 0,40 € / m3
 • Prenájom zasadacej miestnosti  OcÚ – 6,64 € / hod.

 

Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov