Gallery

_IGP1597

Výsledky komunálnych volieb 2014.

volby2014

Zber elektroodpadu – ZMENA

Oznamujeme, že zber elektroodpadu v našej obci sa presúva na sobotu 29. novembra 2014, /15. novembra zber nebude/. Žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred rodinné domy skoro ráno. Zber začne približne od 6.00 hod.

Oznam o vzdaní sa kandidatúry

Miestna – volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre voľby starostu obce dňa 15.11.2014 sa vzdal kandidatúry:

 

  1. Matúš Korheľ, Ing., 38 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 106/17, Kresťanskodemokratické hnutie

vyhlasenie

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 24.10.2014

Uznesenia Obecného zastupiteľstva /OZ/ prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 24.10.2014

Určenie volebných okrskov pre komuálne voľby 2014

určenie volebných okrskov 2014_volebné_okrsky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

vzn-2015-1

Sadzobník poplatkov na rok 2015

Sadzobník_cien_na_rok_2015

Katarínska zábava

Dobrovoľný hasičský zbor  v Spišskom Štiavniku Vás srdeč

DELEGOVANIE ČLENOV

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie č. 1  a okrskovej volebnej komisie č.2 je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,

Čítaj viac …

Pozvánka na zasadnutie OZ

 

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň  24. október 2014, t. j. piatok so začiatkom o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

 

Čítaj viac …