OZNAM k zasadnutiu OZ

Oznamujeme, že z dôvodu ospravedlnenia sa poslancov OZ  sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva prekladá za deň 30. jún 2017 o 17.00 hod.

PRAMIENKY PUTUJÚ – VÝLET

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku do 25. júla 2017

Kontakt: Rákociová, č.t. 052/788 56 01, email obec@spisskystiavnik.sk

Pramienky 2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. jún 2017, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Kosenie pod Tatrami

11.6.2017 Štiavnická podkova

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Navrh – Záverečný účet obce 2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 4. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 29.5.2017

uznesenia-cislo_4_2017_29_maj_2017

Štiavnická podkova 49. ročník

Čítaj viac …

28.5.2017 Hasici súťaž

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2017