Gallery

_MG_5031 copy

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Spišský Štiavnik na II. polrok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 22. september 2016, t. j. štvrtok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Súťaž o najkrajší balkón a záhradku

V poslednom čísle obecného spravodajcu sme vyhlásili súťaž o najkrajší balkón a záhradku.  Členovia redakčnej rady obecného spravodajcu si spravili prechádzku dedinou a vybrali 15 najkrajších záhrad.  Celkového víťaza určite vy,  občania hlasovaním na obecnej stránke.

Fotografie záhrad a balkónov sú očíslované, svoj hlas môžete dať v ankete na konci tohto článku.

 

záhrada číslo 1

1

Čítaj viac …

Spieva celá rodina

Spieva celá rodina 2016 – propozície a prihláška

Verejná vyhláška

ver vyhlaska ou ooz odb

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 7. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 2.8.2016

uznesenia-číslo_7_2016_02_august_2016

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s.,  oznamuje občanom, že pre odberné miesto Spišský Štiavnik,

ulica Hlavná v úseku od č.d. 389 po č.d. 395

bude v termíne
5. september 2016 od 08.30 do 15.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

prerušenie distribúcie elektriny

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2016 sme dostali štyri správne odpovede.

Predmet, ktorý sme uverejnili na obrázku bol zväčšovací prístroj, slúžiaci pri výrobe fotografií.

Výherkyňou sa stala Anna Hudziková.

 fotohadanka

Odmenu si  môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 23.08.2016 (utorok)  uskutoční v našej obci výkup papiera.výkup papiera

 

Čítaj viac …

Mobilná zberňa

V dňoch od 15.8. – 18.8.2016 je v našej obci pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad.

zberna

Čítaj viac …