Vakcinácia psov proti besnote

MVDr. Šimonovič oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote sa uskutoční v našej obci v sobotu 19. augusta 2017.

Harmonogram vakcinácie podľa ulíc:
Hlavná – zastávka autobusu od 9.30 hod.
zastávka pred farou od 10.15 hod.
Priečna, č. domu 416 od 10.45 hod.
pred OcÚ od 11,15 hod.
Kláštorná od 11,30 hod.
Mlynská od 11.45 hod.
Kvetná od 12.15 hod.
Lúčna od 12,45 hod.
Priečna, bytovky od 13,00 hod.

Poplatok za 1 vakcínu je 7,00 €. Uhrádza sa poštovou poukážkou do 3 dní. K očkovaniu je potrebné priniesť očkovací preukaz a psy musia mať košík.

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 22.08.2017 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.00 – 16.30 h.: pri autobus. zastávke na Hlavnej ulici
16.30 ¬- 16.50 h.: pred ObÚ
16.50 – 17.10 h.: pri autobus. zastávke pri bytovkách

Čítaj viac …

Púť Kráľovskou cestou

Deň obce Vikartovce

Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu č. 3/2017 sa zapojili šiesti lúštitelia. Na OcÚ
Spišský Štiavnik bol vylosovaný výherca fotohádanky. Je ním Daniel Popadič zo Spišského Štiavnika.
Výhercovi srdečne blahoželáme.
Predmet na obrázku sa nazýva „Mincer“ – závesná váha.
Vecnú odmenu si môže výherca prevziať na obecnom úrade obce Spišský Štiavnik.

Kubašský festival

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Čítaj viac …

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na

· 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
· 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.08.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku oznamuje svojim čitateľom, že pre čerpanie dovolenky bude od 1.8.2017 do 11.8.2017 zatvorená.