Menu
Obec Spišský Štiavnik
obecSpišský Štiavnik

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

520

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Plučinská Jana

30. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

522

36,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Števček Konrád, Ing.

29. 5. 2023

zmluva o obchodnej spolupráci

OSS_2023-001/KN

183,60 EUR

SVOP, spol. s.r.o.

Obec Spišský Štiavnik

19. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

519

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Mrava František, Ing.

17. 5. 2023

dohoda o splátkach

S 37/54/2023

9 346,84 EUR

Environmentálny fond

Obec Spišský Štiavnik

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

518

60,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Martinko Róbert

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

514

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kilian Jaroslav, Ing.

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

517

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Dulovičová Mária

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

515

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Koláriková Jarmila

15. 5. 2023

zmluva o poskytovaní služieb

01 MSD

5 622,00 EUR

T-MAPY s.r.o.

Obec Spišský Štiavnik

11. 5. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

3230932

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Spišský Štiavnik

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

512

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Janíková Cecília

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

511

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Králik Miroslav

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

509

60,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Doláková Emília

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

507

36,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Števčeková Ľudmila

4. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

506

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Remiaš Marián

4. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

513

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Helena

3. 5. 2023

zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

20198641

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

3. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

510

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Katarína

3. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

505

72,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kopnická Marta

3. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

504

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Fedorová Mária

26. 4. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

503

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorský Stanislav

25. 4. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

508

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Jakubcová Mária

24. 4. 2023

zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2023-0209, 9920042023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Spišský Štiavnik

20. 4. 2023

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu

ZM-SEP-IMRK3-2021-004293

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

20. 4. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4452023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Klema Viktor

20. 4. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

499

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Dulovičová Helena

17. 4. 2023

dohoda o spoločnom DHZ

9901042023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Obec Jánovce

17. 3. 2023

zmluva o dielo

0120231703

11 376,00 EUR

W-Control, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

10. 3. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

502

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Zamišková Zuzana, Ing.

10. 3. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

501

60,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Dulovič Emil

10. 3. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4442023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Jendrál Marián

7. 3. 2023

poistná zmluva

2408916905

30,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Spišský Štiavnik

6. 3. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9972023

500,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad

Obec Spišský Štiavnik

6. 3. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9942023

700,00 EUR

Slovenský skauting, 78. zbor Tatranskí orli Poprad

Obec Spišský Štiavnik

6. 3. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9922023

5 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Spišský Štiavnik

17. 2. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

500

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Barabasová Eva

17. 2. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9952023

1 200,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Archeológia Spiš, s.r.o.

15. 2. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4432023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Čumpelík Vladimír

15. 2. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4422023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Badzíková Marta

15. 2. 2023

zmluva o nájme reklamnej plochy

zo dňa 2.2.2023

100,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Brantner Poprad, s.r.o.

3. 2. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4412023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kacvinský Ľubomír

3. 2. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

497

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Hudzíková Helena

3. 2. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

498

48,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Chripko Ladislav

1. 2. 2023

mandátna zmluva

MZ zo dňa 01.02.2023

590,00 EUR

Ing. Peter Franko, Široká 1882/78, 058 01 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

26. 1. 2023

poistná zmluva

2408800389

48,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Spišský Štiavnik

25. 1. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9932023

1 500,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

HC Spišský Štiavnik

25. 1. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9912023

15 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik

17. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 25.11.2019 6

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonka Peter, Pačajová Jaroslava

17. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 5

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonková Anna

16. 1. 2023

poistná zmluva

2408857581

78,95 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Spišský Štiavnik

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 29.9.2022 3

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Mária

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 3

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Peter, Žigová Terézia

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 2

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Ján, Žigová Rozália

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 1

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Miko Rastislav, Miková Iveta

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 29.9.2022 2

Neuvedené

Žigová Gabriela

Obec Spišský Štiavnik

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 29.9.2022

Neuvedené

Gažiová Gizela

Obec Spišský Štiavnik

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Sviatok a výročie

Meniny má Karolína, Kevin, Lino, Linus, Palmíro, Kaja, Klotilda, Lina, Lineta, Palmíra