Menu
Obec Spišský Štiavnik
obecSpišský Štiavnik

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 5. 2024

zmluva o dielo

OSS-2024-008-PC

20 310,22 EUR

Profil Invest 11, s.r.o.

Obec Spišský Štiavnik

13. 5. 2024

zmluva o dielo

ZOD 06052024

1 676 400,00 EUR

Reinter, s.r.o.

Obec Spišský Štiavnik

13. 5. 2024

Dodat. č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku KZ z 30.11.2023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Lacko Miroslav

9. 5. 2024

zmluva o poskytnutí dotácie

OSS-2024-003-SS

700,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Slovenský skauting, 78. zbor Tatranskí orli Poprad

26. 4. 2024

zmluva o poskytnutí dotácie

OSS-2024-012-DHZ

5 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Dobrovoľný hasičský zbor

23. 4. 2024

zmluva o nájme hrobového miesta

555

20,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Lacková Lydie

23. 4. 2024

zmluva o poskytnutí služby

OSS-2024-013-PII

1 500,00 EUR

DAFEM s. r. o., Hlavná 303/2, 05914 Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik

23. 4. 2024

zmluva o dielo

OSS-2024-007-PII

57 395,18 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

11. 4. 2024

zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi

ZML ODP 20032024

Neuvedené

Natur-pack, a.s.

Obec Spišský Štiavnik

10. 4. 2024

zmluva o poskytnutí dotácie

OSS-2024-010-FU

1 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Rímskokatolícka cirkev farnosť Spišský Štiavnik

10. 4. 2024

zmluva o poskytnutí dotácie

OSS-2024-004-FU

2 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Rímskokatolícka cirkev farnosť Spišský Štiavnik

9. 4. 2024

zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

53-1130VT/2024

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Spišský Štiavnik

9. 4. 2024

zmluva o poskytnutí dotácie

324 0943

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Spišský Štiavnik

9. 4. 2024

zmluva o dielo

OSS-2024_009-ChK

6 382,28 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

28. 3. 2024

kolektívna zmluva

KZ 27032024

Neuvedené

ZO Slovenského odborového zväzu verejnej správy

Obec Spišský Štiavnik

27. 3. 2024

zamestnávateľská zmluva

100013981

Neuvedené

Stabilita, d.d.s., a.s.

Obec Spišský Štiavnik

26. 3. 2024

poistná zmluva

2110076316

820,35 EUR

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Obec Spišský Štiavnik

25. 3. 2024

zmluva o nájme hrobového miesta

554

40,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Špiner Milan

22. 3. 2024

zmluva o nájme hrobového miesta

553

40,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Burdová Anna

22. 3. 2024

poistná zmluva

2110076154

1 995,53 EUR

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Obec Spišský Štiavnik

20. 3. 2024

zmluva o budúcej zmluve

ZBZ 19032024

Neuvedené

Kacvinský Ladislav

Obec Spišský Štiavnik

19. 3. 2024

zmluva o dielo

OSS-2024-006-MŠS

9 764,00 EUR

Octago Corporation, j.s.a.

Obec Spišský Štiavnik

19. 3. 2024

zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZoP/2024/074-BZ

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Spišský Štiavnik

14. 3. 2024

zmluva o nájme hrobového miesta

552

20,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Mišalko Martin

11. 3. 2024

zmluva o nájme hrobového miesta

550

20,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kacvinská Daniela

11. 3. 2024

zmluva o nájme hrobového miesta

55

20,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Malecová Irena

6. 3. 2024

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

164/2024

491 509,04 EUR

Úrad vlády SR

Obec Spišský Štiavnik

6. 3. 2024

zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

0012/2024

75 000,00 EUR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obec Spišský Štiavnik

5. 3. 2024

zmluva o grantovom účte

01022024

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Spišský Štiavnik

5. 3. 2024

zmluva o grantovom účte

01042024

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Spišský Štiavnik

28. 2. 2024

zmluva o poskytnutí finančného príspevku

99 11 2023

1 250,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišský Štiavnik

16. 2. 2024

zmluva o nájme hrobového miesta

549

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Chovanec Rastislav, Ing.

13. 2. 2024

zmluva o dielo

OSS-2024-005-ČP

11 940,00 EUR

Silvester Gončár, J. Wolkera 1881/31, 05205 Spišská Nová Ves

Obec Spišský Štiavnik

9. 2. 2024

dohoda o ukončení zmluvy

Dohoda o ukonč. zmluvy č. 07/2021

Neuvedené

W-Control, s.r.o., Partizánska 687/88, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

18. 1. 2024

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

99592023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Koňová Mária, Koňa Kristián

18. 1. 2024

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

99582023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonková Anna

15. 1. 2024

zmluva o poskytnutí dotácie

OSS-2024-002-HC

1 500,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

HC Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411/15, 059 14 Spišský Štiavnik

11. 1. 2024

zmluva o prevádzkovaní VK - príloha č. 2

Dod.č. 2 k Zml. 83/2008

3 733,57 EUR

W-Control, s.r.o., Partizánska 687/88, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

8. 1. 2024

zmluva o poskytnutí dotácie

OSS-2024-001-TJ

15 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Telovýchovná jednota, Priečna 2, 059 14 Spišský Štiavnik

4. 1. 2024

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

Dod. 99572023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Miko Rastislav, Miková Iveta

2. 1. 2024

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

Dod. 99562023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonka Peter, Pačajová Jaroslava

2. 1. 2024

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

Dod. 99552023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Ján, Žigová Rozália

2. 1. 2024

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve

Dod. 99542023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Gabriela

28. 12. 2023

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve

Dod. 99532023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Gažiová Gizela

28. 12. 2023

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve

Dod. 99522023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Mária

28. 12. 2023

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

Dod. 99512023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Peter, Žigová Terézia

28. 12. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

545

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Štajer Rudolf

28. 12. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

548

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Slivka Bernard

28. 12. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

546

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Hozová Anna

28. 12. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

547

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Hoza Viktor

28. 12. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

44112023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Brejčák Tomáš

22. 12. 2023

Dodatok k zmluve o dielo

2

20 469,50 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

19. 12. 2023

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Dod.č.002 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Spišský Štiavnik

14. 12. 2023

zmluva o poskytovaní služieb

KB/ZO/2023MKB8425-2

144,00 EUR

osobnyudaj.sk, Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Spišský Štiavnik

14. 12. 2023

zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA2-22-11-2023-SK

1 080,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Spišský Štiavnik

8. 12. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

544

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Horváth Martin

7. 12. 2023

Dod. k zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Dod.č. 3 k Zmluve č. 3/2021

3 960,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Spišská katolícka charita

1. 12. 2023

kúpna zmluva

KZ zo dňa 30.11.2023

935,48 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Lacko Miroslav

29. 11. 2023

zmluva o poskytovaní služieb

1-807582236961

110,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82511 Bratislava 15

Obec Spišský Štiavnik

29. 11. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2023

18 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Telovýchovná jednota, Priečna 2, 059 14 Spišský Štiavnik

15. 11. 2023

zmluva o dielo

OSS-2023-007/DK

17 302,16 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

13. 11. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

543

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Pitoňáková Eva

9. 11. 2023

zmluva o poskytnutí služby

OSS-23-009ZU

96,00 EUR

BIO - FARM, s.r.o., Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik

9. 11. 2023

zmluva o poskytovaní audítorských služieb

07112023

2 988,00 EUR

Dudová Daniela, Ing., Levočská 212/10, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

7. 11. 2023

Dod. k zmluve o dielo

Dod.č. 1 k ZoD č. OSS-2023-008/CHI

Neuvedené

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

31. 10. 2023

zmluva o dielo

99271020233

75 000,00 EUR

AIP projekt, s.r.o., Letná 10, 04001 Košice - mestská časť Staré Me

Obec Spišský Štiavnik

31. 10. 2023

zmluva o zriadení vecného bremena

99271020232

Neuvedené

Brejčák Tomáš, Brejčáková Jana

Obec Spišský Štiavnik

27. 10. 2023

zmluva o reklame

9927102023

360,00 EUR

Profesionálny register, s.r.o.

Obec Spišský Štiavnik

25. 10. 2023

zmluva o spolupráci

N20231017087

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR SR

Obec Spišský Štiavnik

23. 10. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

44102023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Ondruš Erik

23. 10. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4492023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Hozová Anna

17. 10. 2023

zmluva o spolupráci

N20231011005

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR SR

Obec Spišský Štiavnik

11. 10. 2023

Dod. č. 5 k zmluve

Dod. č. 5 k zmluve

Neuvedené

Natur-pack, a.s.

Obec Spišský Štiavnik

10. 10. 2023

Dodatok k zmluve na odchyt psov

Dod. k zmluve na odchyt psov z 16.6.2023

Neuvedené

PREMIUM BVK s.r.o., Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany

Obec Spišský Štiavnik

10. 10. 2023

Dod. k zmluve o dielo

Dod.č. 1 k ZoD OSS-2022-005/CHI

Neuvedené

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

10. 10. 2023

Dod. k zmluve o dielo

Dod.č. 1 k ZoD OSS-2023-006/CHI

Neuvedené

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

5. 10. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. OSS-2023-008-1/CHC

OSS-2023-008-1/CHC

2 400,00 EUR

Avarm, s.r.o, Budovateľská 131, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

4. 10. 2023

Zmluva o dielo č. OSS-2023-008/CHC

OSS-2023-008/CHC

114 851,82 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

18. 9. 2023

dohoda o ukončení zmluvy o dielo

9910072023

Neuvedené

Štúdio architektúry, s.r.o., Grešova 2862/6, 08001 Prešov

Obec Spišský Štiavnik

18. 9. 2023

zmluva o úvere

54/005/23

500 000,00 EUR

Prima banka, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Spišský Štiavnik

14. 9. 2023

zmluva o poskytovaní strážnej služby

13-09/2023

768,00 EUR

VR Security, s. r. o., Mlynská 189/68, 05914 Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik

14. 9. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

541

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Pačajová Adela

14. 9. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

542

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Mária

13. 9. 2023

kúpna zmluva

07092023

19 500,00 EUR

Hudzík Stanislav

Obec Spišský Štiavnik

8. 9. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4482023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Helena

8. 9. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4472023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Marta

8. 9. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

540

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Dana

31. 8. 2023

zmluva o účte municipálneho úveru - univerzál

1737/07/0623

Neuvedené

Prima banka, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Spišský Štiavnik

31. 8. 2023

zmluva o bežnom účte

374/23/0623

Neuvedené

Prima banka, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Spišský Štiavnik

31. 8. 2023

zmluva o vzájomnej spolupráci

2023_KGR_POP3MŠ-PKPO_284

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Spišský Štiavnik

31. 8. 2023

zmluva o vzájomnej spolupráci

2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_714

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Spišský Štiavnik

30. 8. 2023

zmluva o združenej dodávke plynu

14029609

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Spišský Štiavnik

30. 8. 2023

zmluva o združenej dodávke elektriny

14029603

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Spišský Štiavnik

30. 8. 2023

dodat. k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Dod.č. 2/2023 k zmluve č. 3/2021

2 640,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Spišský Štiavnik

22. 8. 2023

zmluva pre umiestnenie Z-boxu

Z P zo dňa 15.8.2023

1,00 EUR

Packeta Slovakia, s.r.o.

Obec Spišský Štiavnik

16. 8. 2023

dodatok k zmluve o dodávke elektriny

Dodatok k zmluve 5100307531

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Spišský Štiavnik

15. 8. 2023

zmluva o dodávke vody

221/158/23Pv

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Spišský Štiavnik

11. 8. 2023

zmluva o dielo

OSS-2023-006/CHI

45 019,22 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

8. 8. 2023

zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z302091DCN3-91-108

96 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR

Obec Spišský Štiavnik

27. 7. 2023

mandátna zmluva

26072023

7 487,20 EUR

Franko Peter, Ing., Široká 1882/78, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

27. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

538

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Marta

27. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

539

72,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Brachňaková Marta

20. 7. 2023

dod. č. 2 k zmluve č. 1147/2021

Dod. č. 2/2023 k zmluve č. 1147/2021

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Spišský Štiavnik

20. 7. 2023

zmluva podľa zákona o VO

zo dňa 19072023

209 964,98 EUR

KOSIT a.s.

Obec Spišský Štiavnik

19. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

492023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Koňová Mária, Koňa Kristián

19. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

482023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Ján, Žigová Rozália

19. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

472023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonková Anna

11. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

462023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Gabriela

11. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

452023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Peter, Žigová Terézia

11. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

442023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonka Peter, Pačajová Jaroslava

11. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

432023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Mária

11. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

422023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Gažiová Gizela

11. 7. 2023

dod. k nájomnej zmluve

412023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Miko Rastislav, Miková Iveta

6. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

537

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Chripko Ľubomír

6. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

536

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Dlugošová Magdaléna

3. 7. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9962023

20 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Rímskokatolícka cirkev farnosť Spišský Štiavnik

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

529

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Čonková Mária

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

525

36,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Sedmák Alojz

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

524

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Srebalová Štefánia, Ing.

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

527

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kériová Marta

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

531

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Šavel Juliána

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

523

60,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Martinko Róbert

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

532

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Števčeková Ľudmila

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

528

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Rusňáková Marcela

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

534

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Števčeková Ľudmila

3. 7. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

533

48,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorský Radoslav

30. 6. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4462023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Pačajová Viera

28. 6. 2023

zmluva o poskytovaní strážnej služby

06-06/2023

588,00 EUR

VR Security, s. r. o., Mlynská 189/68, 05914 Spišský Štiavnik

Obec Spišský Štiavnik

28. 6. 2023

zmluva o dielo

OSS-2022_005/CHI

139 313,24 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 04001 Košice

Obec Spišský Štiavnik

27. 6. 2023

zmluva o poskytnutí služby

27062023

3 000,00 EUR

Avarm, s.r.o, Budovateľská 131, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

20. 6. 2023

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí NFP

D02_SEP_IMRK3-2022-004312

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Spišský Štiavnik

14. 6. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy

Dohoda zo dňa 31.05.2023

Neuvedené

MIGI, spol. s r.o., Sadová 2328/12, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Spišský Štiavnik

14. 6. 2023

Dodatok k zmluve o posk. NFP

1392/2023

73 125,72 EUR

Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR

Obec Spišský Štiavnik

30. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

520

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Plučinská Jana

30. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

522

36,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Števček Konrád, Ing.

29. 5. 2023

zmluva o obchodnej spolupráci

OSS_2023-001/KN

183,60 EUR

SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava

Obec Spišský Štiavnik

19. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

519

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Mrava František, Ing.

17. 5. 2023

dohoda o splátkach

S 37/54/2023

9 346,84 EUR

Environmentálny fond

Obec Spišský Štiavnik

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

518

60,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Martinko Róbert

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

514

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kilian Jaroslav, Ing.

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

517

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Dulovičová Mária

17. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

515

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Koláriková Jarmila

15. 5. 2023

zmluva o poskytovaní služieb

01 MSD

5 622,00 EUR

T-MAPY s.r.o.

Obec Spišský Štiavnik

11. 5. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

3230932

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Spišský Štiavnik

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

512

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Janíková Cecília

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

511

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Králik Miroslav

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

509

60,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Doláková Emília

11. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

507

36,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Števčeková Ľudmila

4. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

506

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Remiaš Marián

4. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

513

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Helena

3. 5. 2023

zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

20198641

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava

3. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

510

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorská Katarína

3. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

505

72,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kopnická Marta

3. 5. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

504

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Fedorová Mária

26. 4. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

503

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Javorský Stanislav

25. 4. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

508

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Jakubcová Mária

24. 4. 2023

zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2023-0209, 9920042023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Obec Spišský Štiavnik

20. 4. 2023

Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu

ZM-SEP-IMRK3-2021-004293

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

20. 4. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4452023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Klema Viktor

20. 4. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

499

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Dulovičová Helena

17. 4. 2023

dohoda o spoločnom DHZ

9901042023

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Obec Jánovce

17. 3. 2023

zmluva o dielo

0120231703

11 376,00 EUR

W-Control, s.r.o., Partizánska 687/88, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

10. 3. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

502

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Zamišková Zuzana, Ing.

10. 3. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

501

60,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Dulovič Emil

10. 3. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4442023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Jendrál Marián, Bernoláková 506/15, 05315 Hrabušice

7. 3. 2023

poistná zmluva

2408916905

30,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Spišský Štiavnik

6. 3. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9972023

500,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad

Obec Spišský Štiavnik

6. 3. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9942023

700,00 EUR

Slovenský skauting, 78. zbor Tatranskí orli Poprad

Obec Spišský Štiavnik

6. 3. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9922023

5 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Spišský Štiavnik

17. 2. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

500

24,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Barabasová Eva

17. 2. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9952023

1 200,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Archeológia Spiš, s.r.o.

15. 2. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4432023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Čumpelík Vladimír

15. 2. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4422023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Badzíková Marta

15. 2. 2023

zmluva o nájme reklamnej plochy

zo dňa 2.2.2023

100,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Brantner Poprad, s.r.o.

3. 2. 2023

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

4412023

0,73 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Kacvinský Ľubomír

3. 2. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

497

12,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Hudzíková Helena

3. 2. 2023

zmluva o nájme hrobového miesta

498

48,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Chripko Ladislav

1. 2. 2023

mandátna zmluva

MZ zo dňa 01.02.2023

590,00 EUR

Franko Peter, Ing., Široká 1882/78, 05801 Poprad

Obec Spišský Štiavnik

26. 1. 2023

poistná zmluva

2408800389

48,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Spišský Štiavnik

25. 1. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9932023

1 500,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

HC Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411/15, 059 14 Spišský Štiavnik

25. 1. 2023

zmluva o poskytnutí dotácie

9912023

15 000,00 EUR

Obec Spišský Štiavnik

Telovýchovná jednota, Priečna 2, 059 14 Spišský Štiavnik

17. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 25.11.2019 6

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonka Peter, Pačajová Jaroslava

17. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 5

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Čonková Anna

16. 1. 2023

poistná zmluva

2408857581

78,95 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Spišský Štiavnik

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 29.9.2022 3

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žigová Mária

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 3

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Peter, Žigová Terézia

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 2

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Žiga Ján, Žigová Rozália

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.3 k NZ z 25.11.2019 1

Neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

Miko Rastislav, Miková Iveta

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 29.9.2022 2

Neuvedené

Žigová Gabriela

Obec Spišský Štiavnik

4. 1. 2023

nájomná zmluva

Dod.1 k NZ z 29.9.2022

Neuvedené

Gažiová Gizela

Obec Spišský Štiavnik

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár zberu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
31 1 2

Sviatok a výročie

Meniny má Dušan