Zápisnice z OZ

 

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku

zapis 12.12.2014

zapis 23.1.2015

zapis 12.3.2015

zapis 27.3.2015

zapis 13.4 .2015

zapis 6.5 .2015

zapis 29.5.2015

zapis 5.6.2015

zapis 24.6.2015

zapis 29.6.2015

zapis 10.7.2015

zapis 23.7.2015

zapis 28.9.2015

zapis 15.10.2015

zapis 26.10.2015

zapis 4.11.2015

zapis 4.12.2015

zapis 14.12.2015

zapis 21.12.2015

zapis 20.1.2016

zapis 15.2.2016

zapis 26.2.2016

zapis 17.3.2016

zapis 28.4.2016

zapis 27.6.2016

zapis 30.6.2016

zapis 2.8.2016

zapis 22.10.2016

zapis 1.12.2016

zapis 15.12.2016

zapis 16.2.2017  prezenčná listina 16.2.2017

zapis 12.5.2017

zapis 15.5.2017

zapis 29.5.2017

zapis 30.6.2017

zapis 18.9.2017

zapis 30.10.2017

zapis 15.12.2017

zapis-31.12.2017

zapis_26.2.2018

zapis_4.4.2018

zapis 16.4.2018

zapis 28.6.2018

zapis_27.8.2018