Verejná súťaž

28.8.2018 – Výzva – Výstavba detského ihriska

31.7.2018 – Výzva – Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik

6.6.2018 – Výzva – Vypracovanie projektovej dokumentácie na byty nižšieho štandardu v rómskej osade

15.5.2017 – SÚŤAŽ – zhotovenie stavebných prác

27.4.2017 Výzva – “Realizácia informačnej kampane pre projekt : Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik”

24.3.2017 – Výzva – „Dokončenie cesty v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik“

21.12.2016 – Výzva – „Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik“

15.12.2016 – Výzva – vypracovanie projektovej dokumentácie – Komunitné centrum

29.7.2016 – Výzva_kamera_SŠ