Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Tlačivá

Vážení občania, na tejto stránke nájdete vzory tlačív, ktoré si môžete prevziať, vytlačiť a vyplniť pre potreby Obecného úradu. Tlačivá sú vo formáte PDF ak nie je uvedené inak.

Prílohy k dokumentu Daň za psa

Priznanie k dani za psa Prihlásenie do evidencie psov Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za psa Oznámenie o […]

Zmluva o nájme hrobového miesta

Na každé hrobové miesto na miestnom cintoríne musí byť podľa zákona uzatvorená nájomná zmluva o nájme hrobového miesta s Obcou Spišský Štiavnik. Vzor zmluvy o nájme hrobového miesta dokument vo formáte PDF