Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Povinné zverejňovanie

Obecný portál

Povinné zverejňovanie na stránke obce

 

Majetkové priznanie starostky obce Spišský Štiavnik za rok 2019

 

Zoznam daňových dlžníkov

 

Zoznam daňových dlžníkov aktualizujeme….

 

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 1000.- EUR

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-4_2014

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2018

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

Záverečný účet obce 2014

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2017

Štatút obce

Štatút obce