Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Pošta Sp. Štiavnik – zmena otváracích hodín

Po – 07:30 – 12:00 (dočasná zmena)
Ut – 07:30 – 12:00 (dočasná zmena)
St – 07:30 – 12:00 (dočasná zmena)
Št – 07:30 – 12:00 (dočasná zmena)
Pi – 07:30 – 12:00 (dočasná zmena)
So – Zatvorené
Ne – Zatvorené

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Zostan doma !

Zber elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že zber elektroodpadu bude prevedený podľa zberového kalendára v sobotu
21.3.2020 v čase od 6.00 do 7.00 hod. ráno.
Elektroodpad sa bude zbierať po uliciach, preto je potrebné umiestniť ho do predzáhradok a pred
rodinné domy.
Žiadame spoluobčanov, aby sa v tomto odpade neprehrabovali a striktne dodržiavali opatrenia zamedzujúce šíreniu Koronavírusu.

Nákupy starším obyvateľom a dôchodcom

V súvislosti s opatreniami prijatými vládou Slovenskej republiky za účelom zabránenia ohrozenia verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 Potraviny Dubina Spišský Štiavnik ponúkajú najmä starším obyvateľom a dôchodcom možnosť zrealizovania nákupov a následného dovozu nákupov do miesta ich bydliska bez návštevy predajne a to po ich predchádzajúcom telefonickom objednaní.
Podmienky takéhoto zrealizovania nákupu a jeho rozvozu sú nasledovné:
– Telefonické objednanie na telefónnom čísle 052/ 7785691, kde objednávajúci uvedie jednotlivé položky nákupu, o ktoré má záujem a uvedie na seba aj spätný telefonický kontakt ako aj adresu na ktorú má byť nákup doručený.
– Minimálna hodnota nákupu …………………………………..10,-€.

Rozvoz nákupov obyvateľom bude zrealizovaný v popoludňajších hodinách po 14,00 hod.

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-

Oznam ZŠ Spišský Štiavnik

Základná škola v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom žiakov, že počas karantény sa žiaci vyučujú naďalej a to dištančnou formou. Niektorí žiaci sú zapojení do aplikácie Bez kriedy, kde s nimi vyučujúci komunikujú a  posielajú zadania. Pre tých žiakov, ktorí nemajú možnosť komunikovať touto formou,  učitelia posielajú prácu na doma na webovú stránku školy www.zsspisskystiavnik.sk v časti Zadania pre žiakov počas karantény. Žiadame rodičov, aby sa aj v tomto čase venovali vzdelávaniu svojich detí. Taktiež odporúčame do pozornosti RTVS a Dvojku, kde od 18.marca 2020 (streda) minimálne do 27.marca, bude každý pracovný deň v čase 9,15 – 10.00 hod. vysielať Školský klub. Venovaný bude žiakom 1.stupňa ZŠ a prierezovo zastreší viaceré predmety. Aj takýmto spôsobom zabezpečme deťom ich vzdelávanie.

Oznam pošty

Pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok.

Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia.

Tlačové vyhlásenie Slovenskej pošty

COVID–19 – opatrenia

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Prijímať sa budú len nevyhnutné a neodkladné stránky denne od 8,00hod. do 11,00 hod. Budova bude uzavretá, ohlásiť sa je potrebné zazvonením na zvonček pri dverách. Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na č. 0905 576953, emailom obec@spisskystiavnik.sk. Obec Spišský Štiavnik z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov obce ďalej žiada obyvateľov a ostatných klientov, aby s výnimkou nevyhnutných a neodkladných záležitostí zvážili návštevu obecného úradu.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Pripomíname, že karanténa nie sú prázdniny .Žiaci dostávajú úlohy podľa možností a podmienok na samoštúdium prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Čítaj viac …

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky