Zmeny a doplnky ÚPN-O

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

Zber elektroodpadu

zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v sobotu
7. apríla 2018.
Žiadame občanov, aby si elektroodpad priniesli pred obecný úrad. Zber začne pred OcÚ od 9.00 hodiny.

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ sa z dôvodu ospravedlnenej neúčasti starostky a poslancov prekladá na stredu 4.4.2018 so začiatkom o 18.00 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Spišský Štiavnik: ul. Priečna od č.d. 4 po č.d. 15:

16. apríl 2018 od 08:00 h do 15:30 h

OZNÁMENIE o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Spišský Štiavnik

ZaD 2 Sp_Štiavnik správa

Komplexný 10 000 sútlač

Komplexný 10 000

Komplexný A 2880 sútlač

Komplexný A 2880

Komplexný B 2880 sútlač

Komplexný B 2880

PP A 2880

PP B 2880

TV A 2880

TV B 2880

TV A 2880 sútlač

TV B 2880 sútlač

Verejnoprospešné stavby

Komplexný C 2880 sútlač Komplexný C 2880

Článok bol aktualizovaný 27.3.2018

Dotazník

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch Vám boli distribuované dotazníky týkajúce sa par. 80 zákona č. 75/2015 Zb. o odpadoch o spôsobe vykonávania zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Nakoľko bude obec prijímať Dodatok k VZN o odpadoch, prosíme o odovzdanie uvedených dotazníkov na obecný úrad do konca marca 2018.

 

Dotazník vo formáte doc

Dotazník vo formáte pdf

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 26. marec 2018, t. j. /pondelok/ so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Pozvánka na besedu

V rámci mesiaca marca – Mesiaca kníh
Vás pozývame
na stretnutie – besedu do knižnice v Spišskom Štiavniku

dňa 20.03.2018 o 16.00 hod. v Obecnej knižnici
Pozvaní hostia: p. Terézia Javorská (zážitky a život vo Veľkej Británii)

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ponuka školení

Hospodárenie v domácnosti

UPLATNENIE A ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 26.2.2018

uznesenia-číslo_1_2018_26 február 2018