Mikuláš

Vo štvrtok 6. decembra 2018 o 18,00 hod. navštívi našu obec Svätý Mikuláš. Prosíme všetky deti do 15 rokov, aby sa zúčastnili sv. omše v kostole v Spišskom Štiavniku,
kde im Mikuláš odovzdá darčeky

Návrh VZN č. 1/2019

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2019 – 2021

Návrh PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2019 – 2021 – textová časť

Návrh – Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2019

Návrh – Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2019

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. november 2018, t. j. piatok so začiatkom o 19.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet zapísaných voličov: 1761
Počet vydaných obálok: 1346
Počet odovzdaných obálok: 1346
Volebná účasť: 76,43%

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 1346

3. Mária Kleinová, Bc., nezávislá kandidátka – 670 hlasov – 50,95 %

2. Roman Čonka,  Naj – nezávislosť a jednota –  429 hlasov – 32,62 %
1. Michal Burda, Ing., KDH –  216 hlasov – 16,42 %

Čítaj viac …

Hospodárenie obce

Vyhlásenie obce Spišský Štiavnik o hospodárení a finančnom zdraví obce

Čítaj viac …

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Spišský Štiavnik, Hlavná 261, 306-314, 317-341, 348, 350-395, Slnečná 448, 450-462, 466:

22. november 2018 od 07:10 h do 17:00 h

IX. PIETNA SPOMIENKA so svätou omšou

IX. PIETNA SPOMIENKA so svätou omšou za obete horských nešťastí v Slovenskom raji – 13.10.2018 o 11:00 hod. Symbolický cintorín na Kláštorisku.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018