Kalendár

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 11. februára 2019 ráno.

 

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky
Opotrebovaný motorový olej
Akumulátory a batérie
Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

 

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo odpadu.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb prezidenta SR v roku 2019

Deň a čas konania volieb – 16.3.2019                7.00 – 22.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná

volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať  v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod zľava,

– volebný okrsok č. 2, do ktorého patria ulice – ulice Hlavná, Priečna od súp.čísla 275,

volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod sprava

Africký mor ošípaných

Plagát bioopatrenia farma

Vybavenie odborných učební

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo obci Spišský Štiavnik projekt „Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Čítaj viac …

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1 a č. 2 je


obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk

Vyhlásenie volieb prezidenta

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Spišský Štiavnik vyhlasuje výberové konanie na

• 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
• 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Návrh VZN č. 2/2019

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Nadstavba bytového domu Sp.Stiavnik- Zateplenie objektu a výmena okien 1.+2.N.P.

Výzva na predkladanie ponúk – “Nadstavba bytového domu”

Súťaž

Redakčná rada vyhlasuje súťaž o najkrajší interiérový vianočný stromček v roku 2018. Fotky svojich nápaditých a zaujímavých stromčekov môžete posielať od 20. decembra do 31. decembra 2018 na mailovú adresu obec@spisskystiavnik.sk . V januári 2019 vyhodnotíme tri najkrajšie stromčeky a súťažiaci budú odmenení hodnotnými darčekmi.