Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 27. január 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška – Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník

projekt_rozšírenie_splaškovej_kanalizácie_Vydrník

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 – textová časť

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 – tabuľková časť

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022

Odber krvi

Odber krvi sa uskutoční 12.1.2020 (nedeľa) v Základnej škole v Spišskom Štiavniku.

Adresa na doručovanie

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov do okrskových komisií 1 a 2 pre voľby do NR SR:

obec@spisskystiavnik.sk

– osobné doručenie oznámení o delegovaní členov: do 8.1.2020 do 24.00 hodiny, volať t.č. 0905 576 954

Výročná členská schôdza TJ

TJ Spišský Štiavnik pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v nedeľu, 19.1.2020 o 15.00 v bare na ihrisku.

70. výročie organizovaného športu

 

Kalendár zberu separovaného odpadu platný od 1.1.2020

Kalendar_TZ_2020_Sp_Stiavnik

Vianočný koncert

Chrámový spevokol Anima pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na Vianočný Koncert
29.12.2019 o 16:00 v kostole narodenia panny Márie V Spišskom Štiavniku