Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 11. máj 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v priestoroch herne na ihrisku TJ v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Stavebný úrad

Stavebný úrad v dňoch 11.05 až 22.05.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

MONS CASTRI

Kniha MONS CASTRI, ktorú vydalo občianske združenie MONS CASTRI spoločnosť pre archeologický a historický výskum Spiša, získala v prestížnej súťaži ,,Najkrajšia kniha a najkrajší propagačný materiál o Slovensku za rok 2019” v kategórii kniha o regióne, skvelé druhé miesto. Odborná porota bola zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov. V prvom rade patrí veľké poďakovanie pani starostke Bc. Márii Kleinovej a poslancom obecného zastupiteľstva za finančnú podporu tejto knihy.
Martin Hudák – predseda o.z. MONS CASTRI

Zastavme šírenie COVID-19

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

pre odberné miesta v obci Spišský Štiavnik uvedené v prílohe je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase
12. máj 2020 od 09:10 h do 12:40 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny

Opatrenia COVID-19

V súvislosti s nebezpečným šírením nákazy Corona – vírusom upozorňujeme občanov, aby v záujme ochrany zdravia nás všetkých navštevovali obecný úrad iba v neodkladných a život ohrozujúcich záležitostiach.
V prípade iných podaní môžu občania využívať na podanie skrinku umiestnenú pri vchode do budovy obecného úradu. Naďalej však bez obmedzení komunikujeme elektronickým podaním prostredníctvom mailov, prostredníctvom telefónov pri vybavovaní akýchkoľvek podaní z Vašej strany.
Ďakujeme za pochopenie.

Výtvarná súťaž

Milé deti, veľmi milo ste nás prekvapili a zapojili sa do našej výtvarnej súťaže. Pozorne sme pozreli vaše obrázky a keďže boli všetky veľmi zaujímavé a kreatívne a my sme nedokázali z nich vybrať jeden, rozhodli sme sa odmeniť všetkých šestnástich, ktorí sa zapojili do našej aktivity. V najbližších dňoch Vám doručíme odmenu. Všetky dielka, ktoré ste nám poslali zverejňujeme na našej obecnej stránke, aby sme motivovali aj ďalšie deti ku kreatívnej činnosti a dospelí si môžu pozrieť, aké máme šikovné deti v našej obci. Všetkým deťom, ktorí sa zapojili a rodičom, ktorí pomohli s odoslaním prác, ďakujeme.

Čítaj viac …

Režim dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Ochrana lesov pred požiarmi

Každoročná ochrana lesov pred požiarmi je spojená aj s rizikom vzniku požiaru pri vypaľovaní suchej trávy v blízkosti lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku. Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa fyzickej osobe zakazuje, okrem iného, zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Ak sa preukázateľne zistí, že občan sa dopustil priestupku podľa zákona o ochrane pred požiarmi, bude postihnutý buď pokutou do 99 € v blokovom konaní, alebo pokutou do výšky až 331 € v priestupkovom konaní. I keď zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nezakazuje spaľovať napr. pohrabanú suchú trávu alebo ostrihané konáre v malých kôpkach na miestach, kde nemôže dôjsť k rozšíreniu ohňa, uvedený spôsob zneškodňovania odpadu je neekologický a je v rozpore s občianskym zákonníkom, ktorý hovorí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami alebo čím by vážne ohrozoval výkon ich práv. Vzhľadom na tieto skutočnosti, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy resp. iného odpadu a uprednostnili ekologický spôsob jeho zneškodnenia, napr. kompostovaním.

Ochrana seniorov pred podvodníkmi

Ochrana-seniorov-pred-podvodníkmi