Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

POZVÁNKA

Obecná knižnica Spišský Štiavnik pozýva deti na predvianočné podujatie, kde si vyrobíme vianočné pozdravy a ozdoby.
5. decembra 2019 o 14,30 hod. v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik

MONS CASTRI – TERRA SZÉK – TERRA SULZA

Občianske združenie MONS CASTRI – spoločnosť pre historický a archeologický výskum Spiša a Obec Hozelec si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie knihy

MONS CASTRI – TERRA SZÉK – TERRA SULZA

Príspevok k dejinám obcí Gánovce, Hozelec, Hôrka, Spišský Štiavnik a Švábovce

V nedeľu 15. decembra o 15.00 hod v sále kultúrneho domu v Hozelci.

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 25. november 2019, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR v roku 2020

Deň a čas konania volieb – 29.2.2020 7.00 – 22.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná
volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod zľava,

 

– volebný okrsok č. 2, do ktorého patria ulice – ulice Hlavná, Priečna od súp.čísla 275, volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska 240, vchod sprava

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových
volebných komisií č. 1 a č. 2 je

obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo – Rímskokatolícky kostol v obci Spišský Štiavnik – oprava strechy nad zadnou loďou

Stavebný úrad

Stavebný úrad obce Spišský Štiavnik nebude dňa 25.11.2019 úradovať.

Zápas o prvé miesto 4. ligy

TJ Spišský Štiavnik „A“ – STK Stará Ľubovňa „B“
16.11.2019 o 17.00 hod.
Stolnotenisová herňa  – futbalové ihrisko Spišský Štiavnik

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady

Informácie pre voliča – Právo voliť – Právo byť volený

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky