Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-

COVID–19 – opatrenia

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Prijímať sa budú len nevyhnutné a neodkladné stránky denne od 8,00hod. do 11,00 hod. Budova bude uzavretá, ohlásiť sa je potrebné zazvonením na zvonček pri dverách. Obecný úrad nebude prijímať […]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky

Opatrenie prijaté Úradom práce

Opatrenie prijaté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu platné od 10.3.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej komisie v Spišskom Štiavniku konaného dňa 03. marca 2020

zapisnica_socialna_3_3_2020

Zrušenie hospodárskeho dňa

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici – oznam

Na základe pokynu vedúceho hygienika Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID – 19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 od 10.03.2020 do odvolania mimoriadnej situácie : Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici vyzýva verejnosť k obmedzeniu osobného kontaktu s príslušníkmi polície ako aj uskutočňovanie telefonických hovorov na tiesňovú linku polície 158. Hovory na […]

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ROZHODNUTIE

[…]

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Zverejnenie zámeru

Obec Spišský Štiavnik na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 24.02.2020 v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť obecný nehnuteľný majetok.

zamer_zamena