Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Spišský Štiavnik chodník pre peších I. etapa

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č.5/2016

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Spišský Štiavnik č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

Návrh – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Návrh – Plán kontrolnej činnosti II_2020

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Predĺženie lehoty na rozhodnutie – upovedomenie

Verejná vyhláška

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 11.5.2020

uznesenia-cislo_3_2020_11_maj_2020.pdf

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie

Verejná vyhláška

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 11. máj 2020, t. j. pondelok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v priestoroch herne na ihrisku TJ v Spišskom Štiavniku.

[…]

Ochorenia COVID-19

Vážení spoluobčania!

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 23.3.2020 prijal v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-COV 2 ďalšie opatrenia na riešenie epidemiologickej situácie.

Z uvedeného dôvodu prevádzka Obecného úradu v Spišskom Štiavniku bude naďalej pokračovať iba v obmedzenom režime pri zachovaní maximálnej hygienickej ochrany až do […]

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-