Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Na základe uskutočnenej kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo zasadnutie OZ preložené na náhradný termín 30.9.2020 o 18,00 hodine s nezmeneným programom.

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. september 2020, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v […]

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 25. september 2020, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ Spišský Štiavnik.

[…]

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o tom, že fyzická osoba nie je účastníkom konania

Verejná vyhláška

Upovedomenie o podaných námietkach

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby mapa

Verejná vyhláška

Predĺženie lehoty na rozhodnutie – upovedomenie

Verejná vyhláška

verejna_vyhlaska_8_2020.pdf

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej komisie v Spišskom Štiavniku konaného dňa 12. augusta 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 29.7.2020