Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

SPIS – Chodník pre peších I. etapa

Z dôvodu záujmu o nahliadnutie do spisu  na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie tento sprístupňujeme verejnosti k nahliadnutiu, nakoľko občania doň nemôžu nahliadnuť osobne.

[…]

Stavebný úrad

Stavebný úrad v dňoch 11.05 až 22.05.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Stavebný úrad

Stavebný úrad obce Spišský Štiavnik nebude úradovať dňa 10.02.2020.

Verejná vyhláška – rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška – Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník

projekt_rozšírenie_splaškovej_kanalizácie_Vydrník

Verejná vyhláška

Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania

Stavebný úrad

Stavebný úrad v obci Spišský Štiavnik nebude v dňoch 23.12.2019 a 30.12.2019 úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.