Výzva na predkladanie ponúk

Názov:  Výstavba detského ihriska

Výzva na predloženie ponuky – „Výstavba detského ihriska“

Výzva na predkladanie ponúk

Názov: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Spišský Štiavnik

Výzva na predkladanie ponúk – vodovod

Výzva na predkladanie ponúk

na poskytnutie služby Vypracovanie projektovej dokumentácie na byty nižšieho štandardu v rómskej osade

Výzva na predkladanie ponúk

SÚŤAŽ – zhotovenie stavebných prác

Súťažné podklady_prace_OcU Spiš. Stiavnik

SpisskyStiavnik – Zateplenie VV[zadanie]

Navrh ZoD_OcU Spiš. Stiavnik

PD-výkresy – časť 1

PD-výkresy – časť 2

Tecnicka sprava

Výzva na predkladanie ponúk

 27.4.2017 – Výzva – “Realizácia informačnej kampane pre projekt : Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik”

Výzva na predkladanie ponúk

24.3.2017 – Výzva – „Dokončenie cesty v rómskej osade v obci Spišský Štiavnik“

Výzva na predkladanie ponúk

21.12.2016 – Výzva – „Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik“