Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 1. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 16.2.2017

uznesenia-cislo_1_2017_16_februar_2017

Rozpočtové opatrenie 1_2017

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 10. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 15.12.2016

uznesenia-cislo_10_2016_15_december_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 9. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 1.12.2016

uznesenia-cislo_9_2016_1_december_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 8. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 22.9.2016

uznesenia-číslo_8_2016_22_september_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 7. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 2.8.2016

uznesenia-číslo_7_2016_02_august_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 27.6.2016

uznesenia-číslo_6_2016_27_jun_2016

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Zásady hospodárenia

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 5. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 28.4.2016

uznesenia-číslo_5_2016_28_april_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 3. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 17.3.2016

uznesenia-číslo_3_2016_17_marec_2016

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 2. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 15.2.2016

uznesenia-číslo_2_2016_15_február_2016