Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Štiavnická podkova 51. ročník

Štiavnická podkova 51. ročník

Rozpis jazdeckých pretekov

Výsledková listina 50. ročníka Štiavnickej podkovy

Štiavnicka podkova 2018 výsledky

Štiavnická podkova – prezentácia účastníkov

Prezentácia účastníkov a výber štartovného na 50. ročník Štiavnickej podkovy bude od 10.00 do 11.00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku – v budove Telovýchovnej jednoty.

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Štiavnická podkova 50. ročník

Štiavnická podkova 50. ročník

Štiavnická podkova 49. ročník

Štiavnická podkova 48. ročník

Štiavnická podkova 48. ročník

Rozpis jazdeckých pretekov

[…]