Kalendár

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Výsledková listina 50. ročníka Štiavnickej podkovy

Štiavnicka podkova 2018 výsledky

Štiavnická podkova – prezentácia účastníkov

Prezentácia účastníkov a výber štartovného na 50. ročník Štiavnickej podkovy bude od 10.00 do 11.00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku – v budove Telovýchovnej jednoty.

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Štiavnická podkova 50. ročník

Štiavnická podkova 50. ročník

Štiavnická podkova 49. ročník

Štiavnická podkova 48. ročník

Štiavnická podkova 48. ročník

Rozpis jazdeckých pretekov

[…]