Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

pozvánka_urbariát

 

Kandidátna listina pre predčasné voľby do orgánov Urbárskeho pozemkového spoločenstva majiteľov lesov a pôdy v Sp. Štiavniku dňa 30. 04. 2017

Výbor spoločenstva: 1. Antaš Michal, Priečna 6, Sp. Štiavnik 2. Mgr. Brtková Anna, Kvetná 80/65, Sp. Štiavnik 3. Javorská Eva, Hlavná 396, Sp. Štiavnik 4. Javorský Maroš, Hlavná 335, Sp. Štiavnik 5. […]

Oznam pre členov urbárskeho pozemkového spoločenstva

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 10. 4. 2016 o konaní predčasných volieb v roku 2017 žiadame záujemcov o prácu vo výbore, či dozornej rade, aby sa prihlásili na uvedenej mailovej adrese alebo osobne u predsedu spoločenstva do 15. 3. 2017. V prihláške žiadame uviesť meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia s prehlásením, že […]

Urbariát – pozvánka na valné zhromaždenie

pozvánka_urbariát

Nová mailová adresa

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku oznamuje novú mailovú adresu s účinnosťou od 1.2.2016 urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com

Pozvánka Urbariát

pozvanka urbar

Zápisnica z volieb do orgánov urbárskeho spoločenstva

Zápisnica z volieb do orgánov urbárskeho spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku, oznamuje svojim členom, že 26. júna 2014 /štvrtok/ o 17,00 hod. sa uskutoční v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku Čiastkové valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, na ktorom sa bude schvaľovať Zmluva o založení spoločenstva v zmysle Zákona č. 97/2013.

Zúčastniť sa môžu iba tí členovia, ktorí […]

Urbariát

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2014 o 15,00 hod. v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Účasť členov je nutná.

 

pozv urb