Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Detský karneval

Materská škola Spišský Štiavnik pozýva všetky deti, aby si nachystali svoje masky a dobrú náladu na DETSKÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční dňa 28.02.2019 v priestoroch MŠ.

Prerušenie prevádzky v materskej škole

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch od 18.2.2019 do 22.2.2019 prevádzka v tunajšej materskej škole nebude z dôvodu nízkeho záujmu rodičov o prevádzku počas jarných prázdnin. Nástup detí do MŠ je 25.2.2019.

oznam

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018

Riaditeľské voľno

riad_volno

Jarné prázdniny v knižnici 2017

Hornádske hry – propozície

Hornádske hry – propozície

OZNAM

Žiadame rodiny, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a ich deti sú žiakmi školy, že si musia opätovne požiadať o prepočet životného minima na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne do 7. januára 2016.

Tlačivá je možné odovzdať na OcÚ Spišský Štiavnik u terénnych sociálnych pracovníkov obce od 4. do 7. januára […]

Jarné prázdniny v knižnici

 

[…]

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku