Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018

Riaditeľské voľno

riad_volno

Jarné prázdniny v knižnici 2017

Hornádske hry – propozície

Hornádske hry – propozície

OZNAM

Žiadame rodiny, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a ich deti sú žiakmi školy, že si musia opätovne požiadať o prepočet životného minima na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne do 7. januára 2016.

Tlačivá je možné odovzdať na OcÚ Spišský Štiavnik u terénnych sociálnych pracovníkov obce od 4. do 7. januára […]

Jarné prázdniny v knižnici

 

[…]

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Anjelské Vianoce 2012

Špeciálna základná škola v Spišskom Štiavniku a Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Vás pozývajú na výstavu žiackych prác „Anjelské Vianoce“ od 10.12.2012 do 31.1.2013 vo výstavnej sieni POS v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, Spišská Sobota.

anjelske-vianoce-pozdrav

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní starostka obce oznamuje všetkým občanom Spišského Štiavnika, že zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku sa uskutoční v dňoch 16., 17., 18. a 19. januára 2012. Presný harmonogram zápisu – v prílohe.

Príloha k článku Zápis do ZŠ

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. § 3 ods. 2 zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 14. do 18. februára 2011 v čase od 8.00 do 15.00 hod. v budove Materskej školy v Spišskom Štiavniku, Hornádska 239.

Rodič alebo zákonný zástupca prinesie so sebou občiansky preukaz a rodný […]