Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Športové hry seniorov mikroregiónu – 1. ročník

Obec Spišský Štiavnik a Klub dôchodcov v Spišskom Štiavniku srdečne pozývajú všetkých seniorov na 1. ročník športových hier seniorov Mikroregiónu.

PROPOZÍCIE 1. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV MIKROREGIÓNU

Usporiadateľ: Klub dôchodcov a Obec Spišský Štiavnik Prihlášky: Obecný úrad Sp. Štiavnik do 17.7.2013, rakociova@spisskystiavnik.sk Štartovné: 3,00 €/osoba Dátum: 24. júla 2013 Miesto: športový areál Spišský Štiavnik Prezentácia: […]

Futbalový turnaj o pohár starostky obce

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na FUTBALOVÝ TURNAJ o pohár starostky obce dňa 14. júla 2013. plagat-futbal-2013

Tenisový turnaj dvojhier o pohár OZ Ščavničan

Obec Spišský Štiavnik a OZ Ščavničan Vás pozývajú na Tenisový turnaj dvojhier o pohár OZ Ščavničan dňa 5. júla 2013. plagát

Jánske ohne (zmena)

Z dôvodu nepriaznivého počasia nastala zmena termínu konania akcie: 4.7.2013, 21:00 h Spišský Štiavnik (Pod vysokým brehom)

Obec Spišský Štiavnik a DHZ Spišský Štiavnik Vás srdečne pozývajú na Jánske ohne dňa 28.6.2013 o 21.00 hod.

Plagát Jánske ohne

45. ročník Štiavnickej podkovy (aktualizované)

Obec Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na 45. ročník Štiavnickej podkovy dňa 16. júna 2013 o 12.00 hod. v športovom areáli. Je pripravená hodnotná tombola, sprievodný program, skákací hrad, jazda na poníkoch a vystúpenie salašníkov. Vstupné pre dospelých je 1 €, pred deti 0,50 €. Tešíme sa na Vašu účasť.

plagát 2013 Rozpis jazdeckých pretekov

[…]

Cyklopúť na Smrečiny

Obec Hranovnica v spolupráci s obcami Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu, Vás pozývajú na cyklopúť na Smrečiny, 8. júna 2013. Odchod z našej obce je od obecného úradu o 7,45 hod. Záujemcovia o túto akciu sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Príloha k článku: plagat-cykloput-na-smreciny

[…]

Futbalový turnaj o pohár starostky obce

Obec Spišský Štiavnik a Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik Vás srdečne pozývajú na futbalový turnaj o pohár starostky obce, ktorý sa bude konať dňa 22. júla 2012 v športovom areáli v SpišskŠtiavniku so začiatkom 8.30 hod. Program – viď príloha: plagát PDF

Štiavnická podkova 44. ročník (aktualizované)

Obec Spišský Štiavnik srdečne pozýva všetkých priaznivcov koní na 44. ročník Štiavnickej podkovy, ktorá sa uskutoční 10. júna 2012 so začiatkom o 12,00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku. Pre potešenie najmladších návštevníkov budú pripravené poníky. Vstupné pre dospelých je 1 €, pre deti 0,50 €. Vstupenky budú zlosovateľné v tombole o zaujímavé ceny. […]

Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2011 o 15:00 h v sále Urbárskeho domu v Spišskom Štiavniku.

Program

Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Správa o plnení uznesení VZ z dňa 31.7.2011 Správa o […]

Školenie dobrovoľného hasičského zboru

Počas dvoch októbrových víkendov sa 10 členov DHZ Spišský Štiavnik zúčastnilo na základnej príprave členov Obecných hasičských zborov (rozsah 40 hodín).Príprava pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Absolventi tejto prípravy sú oprávnení samostatne vykonávať hasičskú činnosť pri zásahoch.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */