Chrípkové prázdniny.

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch 21.2.2018 až 23.2.2018 bude prevádzka Materskej školy prerušená z dôvodu chrípkovej epidémie. Prevádzka bude obnovená v pondelok 26.2.2018.

Obecná knižnica

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku oznamuje svojim čitateľom, že pre čerpanie dovolenky bude od 1.8.2017 do 11.8.2017 zatvorená.

Štiavnická kvapka krvi

Výročná členská schôdza

Zmena otváracích hodín obecnej knižnice

Oznamujeme týmto čitateľom Obecnej knižnice ako aj širokej verejnosti, že po schválení rozpočtu na rok 2017 od Nového roka bude zabezpečená jej prevádzka v uvedených hodinách: Utorok od 8.00 do 17.00 hod., obedňajšia prestávka od 12,00 do 12,30 hod. Štvrtok od 11.00 do 17.00 hod.

Záznam divadelného predstavenia klubu dôchodcov

BESEDA

Miestna organizácia Červeného kríža v Spišskom Štiavniku Vás týmto pozýva na posedenie – besedu v rámci mesiaca marca “Mesiaca knihy” dňa 21. marca 2015 (sobota) o 17.00 hod. v Klube dôchodcov. Hosťom bude pán Ondrej Galovič, autor zbierky básní.

Prázdninový vidiek očami detí

Prázdninový vidiek očami detí.

Urbariát

Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2014 o 15,00 hod. v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Účasť členov je nutná.

 

pozv urb

Deň narcisov

Deň narcisov

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari […]