Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Oznam ZŠ Spišský Štiavnik

Základná škola v Spišskom Štiavniku oznamuje rodičom žiakov, že počas karantény sa žiaci vyučujú naďalej a to dištančnou formou. Niektorí žiaci sú zapojení do aplikácie Bez kriedy, kde s nimi vyučujúci komunikujú a  posielajú zadania. Pre tých žiakov, ktorí nemajú možnosť komunikovať touto formou,  učitelia posielajú prácu na doma na webovú stránku školy www.zsspisskystiavnik.sk v časti Zadania […]

Oznam pošty

Pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok.

Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné […]

Kamenný chodníček

Divadelné predstavenie Kamenný chodníček, ktoré sa malo uskutočniť 21. marca 2020, je zrušené. Dôvodom je nariadenie ústredné krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa ktorého sa s okamžitou platnosťou zakazuje usporiadanie všetkých športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v krajine.

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť.

Počas posledných dní sme zaznamenali nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyšlo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.

[…]

Určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

miera triedenia 2019

Fašiangový sprievod masiek

 

Miestny spolok červený kríž a obec Spišský Štiavnik pozývajú deti, mládež a dospelých na Fašiangový sprievod masiek 23.2.2020 o 15:00 pred farou

Mobilná zberňa

Dňa 10.02.2020 (pondelok) – 17.02.2020 (pondelok) sa v obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky Opotrebovaný motorový olej Akumulátory a batérie Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Odpad je možné odovzdať v pracovných dňoch obecného úradu , prípadne v stredu 12.2.2020 do 18,00 hodiny, v sobotu 15.2.2020 od 8.00 […]

Kompostéry do našej obce

Oznamujeme, že obec ukončuje zoznam záujemcov o kompostéry do jednotlivých domácností. Záujemcovia o kompostér sa môžu prihlásiť mailom prípadne osobne na obecnom úrade v stránkových hodinách do 15. februára 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa. Podmienkou prevzatia kompostéra je zúčastnenie sa školenia ohľadom kompostovania, vyrovnanie nedoplatkov voči obci Spišský Štiavnik. S každým […]

Stavebný úrad

Stavebný úrad obce Spišský Štiavnik nebude úradovať dňa 10.02.2020.

Odber krvi

Odber krvi sa uskutoční 12.1.2020 (nedeľa) v Základnej škole v Spišskom Štiavniku.