Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Dni obce Vikartovce

Stavebný úrad

Pracovníčka stavebného úradu v obci Spišský Štiavnik nebude pracovať dňa 22.7.2019 a 29.7.2019 z dôvodu čerpania dovolenky.

Prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vášim odberným miestom :

29. júl 2019 od 07:50 h do 11:30 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny_2

Futbalový turnaj

Nedeľa 14.7.2019 Ihrisko TJ Sp. Štiavnik

Mobilná zberňa

Oznamujeme občanom, že pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 15. júla 2019 ráno.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky Opotrebovaný motorový olej Akumulátory a batérie Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, […]

Súťaž vo varení gulášu

Tenisový turnaj vo štvorhre

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Hlavná 302 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000569470, EIC: 24ZVS0000077395X Hornádska 0 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518456, EIC: 24ZVS0000018930V Hornádska 241 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000594746, EIC: 24ZVS00000333864 Hornádska 241 Spišský Štiavnik, ČOM: 0000518484, EIC: 24ZVS0000019011T Priečna 240 Spišský Štiavnik, […]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje počnúc dnešným dňom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Poprad, viď príloha.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä:

fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, […]

Deň obce Hranovnica