Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť.

Počas posledných dní sme zaznamenali nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyšlo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.

[…]

Určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

miera triedenia 2019

Fašiangový sprievod masiek

 

Miestny spolok červený kríž a obec Spišský Štiavnik pozývajú deti, mládež a dospelých na Fašiangový sprievod masiek 23.2.2020 o 15:00 pred farou

Mobilná zberňa

Dňa 10.02.2020 (pondelok) – 17.02.2020 (pondelok) sa v obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky Opotrebovaný motorový olej Akumulátory a batérie Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Odpad je možné odovzdať v pracovných dňoch obecného úradu , prípadne v stredu 12.2.2020 do 18,00 hodiny, v sobotu 15.2.2020 od 8.00 […]

Kompostéry do našej obce

Oznamujeme, že obec ukončuje zoznam záujemcov o kompostéry do jednotlivých domácností. Záujemcovia o kompostér sa môžu prihlásiť mailom prípadne osobne na obecnom úrade v stránkových hodinách do 15. februára 2020. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa. Podmienkou prevzatia kompostéra je zúčastnenie sa školenia ohľadom kompostovania, vyrovnanie nedoplatkov voči obci Spišský Štiavnik. S každým […]

Stavebný úrad

Stavebný úrad obce Spišský Štiavnik nebude úradovať dňa 10.02.2020.

Odber krvi

Odber krvi sa uskutoční 12.1.2020 (nedeľa) v Základnej škole v Spišskom Štiavniku.

Výročná členská schôdza TJ

TJ Spišský Štiavnik pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu v nedeľu, 19.1.2020 o 15.00 v bare na ihrisku.

Kalendár zberu separovaného odpadu platný od 1.1.2020

Kalendar_TZ_2020_Sp_Stiavnik

Vianočný koncert

Chrámový spevokol Anima pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na Vianočný Koncert 29.12.2019 o 16:00 v kostole narodenia panny Márie V Spišskom Štiavniku