Pozvánka na besedu

V rámci mesiaca marca – Mesiaca kníh Vás pozývame na stretnutie – besedu do knižnice v Spišskom Štiavniku

dňa 20.03.2018 o 16.00 hod. v Obecnej knižnici Pozvaní hostia: p. Terézia Javorská (zážitky a život vo Veľkej Británii)

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

[…]

Ponuka školení

Hospodárenie v domácnosti

UPLATNENIE A ORIENTÁCIA NA TRHU PRÁCE

Prerušenie prevádzky v materskej škole

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch od 26.02.2018 do 2.3.2018 /jarné prázdniny/ bude prevádzka v tunajšej materskej škole zatvorená z dôvodu z nízkeho počtu detí.

Jarné prázdniny v knižnici

Chrípkové prázdniny.

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v dňoch 21.2.2018 až 23.2.2018 bude prevádzka Materskej školy prerušená z dôvodu chrípkovej epidémie. Prevádzka bude obnovená v pondelok 26.2.2018.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Spišský Štiavnik: ul. Priečna v úseku od č.d. 4 po č.d. 15:

23. február 2018 od 07:20 h do 17:30 h

26. február 2018 od 07:30 h do 17:30 h

[…]

Mobilná zberňa

Pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 5. februára 2018 ráno.

Do mobilnej zberne patria:

Žiarivky Opotrebovaný motorový olej Akumulátory a batérie Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla…( nie tekuté)

Kľúč od zberne si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade, kde je potrebné nahlásiť množstvo […]

Informačná tabuľa – komunitné centrum Spišský Štiavnik

informacna-tabula-ks-sp.stiavnik

Fašiangový sprievod masiek

Fašiangový sprievod masiek 2018

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania rok 2018