Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

TS_Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Školský autobus

Na podnet občanov od 2.9. 2020, Obec Spišský Štiavnik sprostredkovala školský autobus, ktorý premáva v dňoch školského vyučovania. Odchod autobusu z pred kostola je o o 7,00 hod,PD 7.02 hod. V Poprade stojí pri ZŠ – Dostójevského a ďalej pokračuje na autobusovú stanicu v Poprade. Žiadame rodičov,ktorých detí navštevujú v Poprade ZŠ,SŠ, OU, aby do […]

Kubašská 10°

 

V súvislosti s novým nariadením a opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúceho sa šírenia ochorenia COVID-19, Vám musíme žiaľ oznámiť, že 6.ročník bežeckých pretekov Kubašská 10°, ktoré sme pre Vás pripravovali na túto sobotu 3.októbra 2020 sa neuskutočnia v tomto riadnom termíne. V prípade, že príde k […]

Vakcinácia psov

Vakcinácia psov

Výročie SNP

Prehlásenie autobus

prehlásenie autobus – vo formáte DOC

prehlásenie autobus – vo formáte PDF

 

PDF súbor obsahuje formuláre, ktoré sa dajú vyplniť.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Súťaž vo varení gulášu

 

Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

Tlačová správa

Mobilná zberňa

Pred Obecným úradom bola pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad. Odovzdať odpad je možné do 27. júla 2020 nasledovne:

v stredu 22.7.2020 od 15,00 do 17,00 hodiny, v piatok 24.7.2020 od 8,00 do 10,00 hodiny, v pondelok 27.7. 2020 od 8,00 do 10,00 hodiny.

Do mobilnej zberne […]