Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania rok 2018

Odber krvi

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu

Koncert Anima

Dovolenka

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že Obecný úrad v Spišskom Štiavniku bude počas vianočných sviatkov od 27.12.2017 do 29.12.2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek.

Polícia vyzýva

– občanov, hlavne seniorov, aby hlavne počas Vianočných sviatkov výrazne zvýšili svoju pozornosť v súvislosti s podvodným konaním osôb, ktorí sa telefonicky, alebo osobne  obracajú na rodinných príslušníkov s naliehavou prosbou o finančnú pomoc pre syna či vnuka. Vydávajú sa tiež za zástupcov rôznych firiem (plynárni, elektrárni, poisťovní, sociálnych pracovníkov), ale aj lekárov či podomových obchodníkov v úmysle dostať sa […]

Súťaž o bicykel – výherca

Oznamujeme, že dňa 22.11.2017 o 13.00 hod. bol za prítomnosti JUDr. Jána Hudzíka na OcÚ Spišský Štiavnik vyžrebovaný výherca bicykla.

Výhercom je majiteľ Obecného spravodajcu č. 384.

Vecnú výhru – bicykel si môže výherca prevziať na Obecnom úrade Spišský Štiavnik v stredu 29.novembra 2017 o 15.00 hod. Dokladom o výhre je výtlačok Obecného spravodajcu č. […]

Riaditeľské voľno

riad_volno

Žiadosť o vydanie stanoviska

Obec Betlanovce na základe pripomienok svojich občanov chce iniciovať zmenu času odchodu spojenia BUS 70640127 z autobusovej stanice z 16:17 hod. na 16.30 hod.  Uvedený autobus ma zastávku aj v našej obci, preto žiadame občanov, aby svoje pripomienky k tejto zmene doniesli osobne na obecný úrad alebo poslali mailom na adresu obec@spisskystiavnik.

bus

Pietna spomienka