Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

70. výročie organizovaného športu

Pozvánka

V Klube dôchodcov v Spišskom Štiavniku je nainštalovaná výstava pod názvom

“Tak žili naši predkovia”

Výstava je sprístupnená deťom, mládeži a verejnosti v dňoch od 8.decembra do 14.decembra 2014 od 8,00 hod. do 14,00 hod. v priestoroch Klubu dôchodcov v Spišskom Štiavniku.

Dejiny obce

Obec Spišský Štiavnik sa nachádzajúca v okrese Poprad v Prešovskom kraji, na hornom toku rieky Hornád v severozápadnej oblasti Slovenského raja. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1246 ako opátstvo rehole cisterciátov. Obec niekoľkokrát vyhorela.

Dejiny obce

Spišský Štiavnik je starou slovanskou obcou, ktorej dejiny sú úzko späté s miestnym cistercitským opátstvom Panny Márie, ktoré […]