Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

70. výročie organizovaného športu

 

11.10.2019 Jubilanti

11.10.2019 Jubilanti

28.9.2019 Nové hasičské vozidlo DHZ

28.9.2019 Nové hasičské vozidlo DHZO

70. výročie organizovaného športu

70. výročie organizovaného športu

30.11.2018 Ustanovujúce zasadnutie OZ

30.11.2018 Ustanovujúce zasadnutie OZ

8.12.2018 Vysvätenie nového obrazu

8.12.2018 Vysvätenie nového obrazu

10.6.2018 Štiavnická podkova

10.6.2018 Štiavnická podkova

Fašiangový sprievod masiek

3.2.2018 Fašiangový sprievod masiek

27.1.2018 Štiavnický ples

27.1.2018 Štiavnický ples

Fotogaléria – vianočné divadlo

27.12.2017 Vianočné divadlo