Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Rozhodnutie o určení trvalého dopravného značenia

rozhodnutie

11.10.2019 Jubilanti

11.10.2019 Jubilanti

Pietna spomienka

Kompostovanie v domácnosti

28.9.2019 Nové hasičské vozidlo DHZ

28.9.2019 Nové hasičské vozidlo DHZO

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

70. výročie organizovaného športu

70. výročie organizovaného športu

70. výročie organizovaného športu

MOPS Spišský Štiavnik

Deň obce Gánovce