Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Zmena zápisu detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa bude konať v dňoch

4. mája až 7. mája 2020.

Rodič alebo zákonný zástupca môže podať žiadosť elektronickou formou (žiadosť je k dispozícii na stránke obce Spišský Štiavnik) a odošle na msspisskystiavnik@gmail.com alebo osobne […]

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 bude konať v dňoch: – 4. mája až 07. mája 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v Materskej škole, Hornádska 239, Spišský Štiavnik Rodič […]

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/ 2019

Zápis detí do materskej školy

Obec Spišský Štiavnik oznamuje, že v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. § 3 ods. 2 sa zápis detí do materskej školy v školskom roku 2019/2020 bude konať v dňoch:

– 2. mája až 10. mája 2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

v Materskej škole, Hornádska […]

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/ 2018

sprava_o_vych_vzdel_cinnosti_MS_2017_2018