Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 15. december 2021, t. j. streda so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Spišskom Štiavniku.

Návrh VZN č.2/2022

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Štiavnik

Návrh VZN č.1/2022

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 1/2022

Scroll to Top