Aktuality

Aktuálne informácie a oznamy z obce Spišský Štiavnik

Voľné pracovné miesto

V rámci realizácie národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – NP PRIM II. – PRojekt Inklúzie v Materských školách“ starostka obce informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície – RODIČOVSKÝ ASISTENT.

Testovanie COVID-19 – výsledky

Korona vírus logo

Na odberové miesto v obci Spišský Štiavnik sa v nedeľu, 21.2.2021 prišlo otestovať 158 ľudí, z toho 4 mali pozitívny výsledok testu, čo predstavuje pozitivitu 2,5%.

Testovanie COVID-19 – výsledky

Obrázok korona vírusu

Na odberové miesto v obci Spišský Štiavnik sa v piatok 19.2.2021 prišlo otestovať 419 ľudí, z toho 8 malo pozitívny výsledok, čo predstavuje pozitivitu 1.9%.

Testovanie COVID-19

Obrázok korona vírusu

Ďalšie testovanie na ochorenie COVID-19 bude v nasej obci v piatok, 19.2.2021 v čase 13.00 až 20.00 hod.. Aby sme predišli akumulácii veľkého množstva ľudí pri testovaní, testovanie bude iba pre objednaných.

Testovanie COVID-19 – výsledky

Korona vírus logo

Na odberové miesto v obci Spišský Štiavnik sa v sobotu, 13.2.2021 prišlo otestovať 600 ľudí, z toho 11 malo pozitívny výsledok, čo predstavuje pozitivitu 1.8%.

Mobilná zberňa

Logo Branntner

V dňoch 09.02.2021 (utorok) – 16.02.2021 (utorok) sa vo Vašej obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Informačný plagát

Názov projektu: Komunitné centrum Spišský Štiavnik
Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Elektronické sčítanie

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Daň z nehnuteľnosti

Oznamujeme daňovníkom, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára. V roku 2021 je lehota na podanie do 1.2., nakoľko 31.1.2021 je nedeľa. Tlačivá k daniam nájdete na obecnej stránke v menu Samospráva -> Tlačivá.

Testovanie COVID-19 – výsledky

Obrázok korona vírusu

V nedeľu, 24.1.2021 sa testovania zúčastnilo 557, z toho 2 testy boli pozitívne. Počas celého víkendu sa otestovalo 1203 ľudí, pozitívnych bolo 5 testov, čo predstavuje pozitivitu 0,42 %.

Scroll to Top