Adresa:

Obecný úrad Spišský Štiavnik
Hornádska 241
059 14 Spišsky Štiavnik

 www.spisskystiavnik.sk
E-mail: obec@spisskystiavnik.sk

Starostka obce:
+421 (52) 468 00 64

Dane a poplatky, cintorín, rozhlas, podateľňa, administratíva:
+421 (52) 788 56 01

Ekonomický úsek:
+421 (52) 788 56 03

Personalistika, evidencia obyvateľov, overovanie podpisov:
+421 (52) 7785630

Terénna sociálna práca
+421 918 611 230

Miestna občianska poriadková služba
+421 918 951 837

Hodiny vyhradené pre občanov – OcÚ

Pondelok 7.00-12.00 h | 12.30-15.00 h
Utorok nestránkový deň
Streda 7.00-12.00 h | 12.30-17.00 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.00-12.30 h

Hodiny vyhradené pre občanov – Stavebný úrad

Pondelok 7.30-11.30 h
pracovník Ing. Zavacká

Účet obce:
IBAN SK67 5600 0000 0034 0513 8001

ICO: 00326569
DIC: 2020674986

Napíšte nám

Vyplnenie položiek označených * je  povinné.

Scroll to Top