Aktuálne informácie o pomoci utečencom z Ukrajiny 

V prípade poskytovania ubytovacích služieb pre občanov z Ukrajiny je potrebné zaevidovať tieto osoby v Komunitnom centre v Spišskom Štiavniku, Slnečná 532/5A, 059 14 Spišský Štiavnik prípadne mailom na kc@spisskystiavnik.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 715 243

Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny
Інформація для людей, прибуваючих з України

https://www.ukraineslovakia.sk/
https://www.pomocpreukrajinu.sk/

Dočasné útočisko – ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК

Перший контакт у Спиському Штявнику (Спішскому Шт“явніку): 

Громадський центр Списький Штявник (Спішскій Шт“явнік)
вул. Слнечна 532 /5А, 059 14 Списький Штявник (Спішскій Шт“явнік)
kc@spisskystiavnik.sk
+421 910 715 243

Форма допомоги

  • Реєстрація біженців з України, які проживають у селі Спішскій Шт“явнік
  • Реєстрація осіб, які надають житло для біженців у селі Спішскій Шт“явнік

 

Prvý kontakt v Spišskom Štiavniku:

Komunitné centrum Spišský Štiavnik
Slnečná 532/5A, 059 14 Spišský Štiavnik
kc@spisskystiavnik.sk
+421 910 715 243

Forma pomoci:

  • Registrácia utečencov z Ukrajiny bývajúcich v obci Spišský Štiavnik
  • Registrácia a ľudí, ktorí poskytujú ubytovanie pre utečencov v obci Spišský Štiavnik

Pracovné ponuky pre ľudí z Ukrajiny / Пропозиції роботи для людей з України

 

NAŠE ŠKOLY SÚ OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH – НАШІ ШКОЛИ ВІДКРИТІ ДЛЯ ВСІХ

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi – Заява про надання матеріальної допомоги – MS WORD/DOC

Životopis – Автобіографія – MS WORD/DOC

Manuál pre klienta pri hľadaní zamestnania – Інструкція для клієнта Коли шукаєш роботу /PDF

Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti so situáciou na Ukrajine z pohľadu školstva – Materské školy SK/PDF

Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti so situáciou na Ukrajine z pohľadu školstva – Regionálne školstvo SK/PDF

Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti so situáciou na Ukrajine z pohľadu školstva – Vysoké školstvo SK/PDF

UZNÁVANIE DOKLADOV A ZÍSKAVANIE VZDELANIA OBČANOV UKRAJINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SK/PDF

Odporúčania národným športovým zväzom, organizáciám a športovým klubom SK/PDF

Рекомендації українським дітям та їхнім батькам щодо спортивних можливостей UA/PDF

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – UA

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle – SK

Scroll to Top