Novostavba materskej školy v obci Spišský Štiavnik

Náhľad plagátu Novostavba škôlka

Komunitné centrum Spišský Štiavnik

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II

Komunitné centrum Spišský Štiavnik

MOPS Spišský Štiavnik

Scroll to Top