Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec alebo, v prípade hl. mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská časť (ďalej len „obec“), tzn. prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne zníži administratívna záťaž.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Obec Spišský Štiavnik bude mať k dispozícii jedno kontaktné miesto, ktoré bude zriadené na obecnom úrade. K dispozícii pre obyvateľov bude jeden stacionárny asistent a dvaja mobilní asistenti.

 

 

Asistenti sčítania

Meno a priezvisko

Telef. kontakt

e-mail

1.

Stacionárny asistent

Jana Zakuciová

052/77 85 630

zakuciova@spisskystiavnik.sk

2.

Mobilný asistent

Anna Dubňanská

0918 611 230

tsp@ spisskystiavnik.sk

3.

Mobilný asistent

Alena Jarošová

0918 611 230

tsp@ spisskystiavnik.sk

Úradné hodiny pre asistované sčítanie

Pondelok

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.

Utorok

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 15.00 hod.

Streda

08.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

Štvrtok

08.00 – 12.00 hod.

 

Piatok

08.00 – 11.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top