Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec alebo, v prípade hl. mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská časť (ďalej len „obec“), tzn. prebehne bez účasti obyvateľov, čím sa práve u nich významne zníži administratívna záťaž. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch. Obec Spišský Štiavnik bude mať k dispozícii jedno kontaktné miesto, ktoré bude zriadené na obecnom úrade. K dispozícii pre obyvateľov bude jeden stacionárny asistent a dvaja mobilní asistenti.  
  Asistenti sčítania Meno a priezvisko Telef. kontakt e-mail
1. Stacionárny asistent Jana Zakuciová 052/77 85 630 zakuciova@spisskystiavnik.sk
2. Mobilný asistent Anna Dubňanská 0918 611 230 tsp@ spisskystiavnik.sk
3. Mobilný asistent Alena Jarošová 0918 611 230 tsp@ spisskystiavnik.sk

Úradné hodiny pre asistované sčítanie

Pondelok 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
Utorok 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.00 hod.
Streda 08.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 08.00 – 12.00 hod.
Piatok 08.00 – 11.00 hod.  

Scroll to Top