Obecná knižnica Spišský Štiavnik

 

Štatút obecnej knižnice v Spišskom Štiavniku

Obecná knižnica
Mariánske námestie č. 302
059 14 Spišský Štiavnik

Pracovníčka:
Oľga Rákociová
t. č. 0918 019 809
e- mail: rakociova zavinac spisskystiavnik.sk

Výpožičná doba:
• Utorok 8,00 – 12,00 hod. 12,30-17,00 hod.
• Štvrtok 11,00-17,00 hod.

Členské poplatky:
• deti do 15 rokov : 0,50 €
• mládež a dospelí: 1,00 €

Ďalšie poplatky:
• za upomienku: 0,50 €
• za stratu čitateľského preukazu: 0,50 €

Časopisy:
V obecnej knižnici si môžete vypožičať Burdu a Praktickú slovenku.

Knižničný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2020 tvoril 6 830 knižničných jednotiek a je rozdelený nasledovne:


• odborná literatúra pre dospelých: 1365 kníh
• krásna literatúra pre dospelých: 3226 kníh
• odborná literatúra pre deti: 385 kníh
• krásna literatúra pre deti: 1 854 kníh


Registrovaní čitatelia za rok 2020:

V roku 2020 bolo v knižnici registrovaných 179 čitateľov, z toho 80 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.
V roku 2020 sme zakúpili do obecnej knižnice 108 knižných titulov v celkovej hodnote 935,23 €. Príspevok z rozpočtu obce činil 310,72 € a dotácia z FPU bola 624,51 €.

S knihou je deň krajší
V roku 2020 sme vypracovali projekt „S knihou je deň krajší“ s ktorým sme sa uchádzali o finančné prostriedky vo výzve z Fondu na podporu umenia. Boli sme úspešní a FPU nám poskytol dotáciu vo výške 1300,- € na nákup kníh do našej knižnice. Vďaka tejto podpore zakúpime do 30 júna 2021 pre našich čitateľov nové knihy. Knižničný fond takto rozšírime o rôzne žánre od slovenských a svetových autorov pre všetky vekové kategórie.
Všetky zakúpené knihy budú označené logom: „Nákup publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“.

 

Scroll to Top