Obecná knižnica Spišský Štiavnik

 

Štatút obecnej knižnice v Spišskom Štiavniku

Obecná knižnica
Mariánske námestie č. 302
059 14 Spišský Štiavnik

Pracovníčka:
Oľga Rákociová
t. č. 0918 019 809
e- mail: rakociova zavinac spisskystiavnik.sk

Výpožičná doba:
• Utorok 8,00 – 12,00 hod. 12,30-17,00 hod.
• Štvrtok 11,00-17,00 hod.

Členské poplatky:
• deti do 15 rokov : 0,50 €
• mládež a dospelí: 1,00 €

Ďalšie poplatky:
• za upomienku: 0,50 €
• za stratu čitateľského preukazu: 0,50 €

Časopisy:
V obecnej knižnici si môžete vypožičať Burdu a Praktickú slovenku.

Knižničný fond v Obecnej knižnici Spišský Štiavnik k 31.12.2021 tvoril 6 906 knižničných jednotiek a je rozdelený nasledovne:

  • odborná literatúra pre dospelých: 1345 kníh
  •  krásna literatúra pre dospelých: 3289 kníh
  •  odborná literatúra pre deti: 394 kníh
  •  krásna literatúra pre deti: 1 878 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2021:

V roku 2021 bolo v knižnici registrovaných 161 čitateľov, z toho 66 detí do 15 rokov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice Spišský Štiavnik.

V roku 2021 sme zakúpili do obecnej knižnice 140 knižničných titulov v celkovej hodnote 1 355,86 €.

Kniha je zrkadlom duše

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku aj v roku 2021 vypracovala  projekt  pod názvom „Kniha je zrkadlom duše“, s ktorým sme sa uchádzali o finančné prostriedky vo výzve z Fondu na podporu umenia. Boli sme úspešní a FPU nám poskytol dotáciu vo výške 1000,- €  so spolufinancovaním Obecného úradu 120,00 €. Vďaka tejto podpore zakúpime do 30. júna 2022 pre našich čitateľov nové knihy. Knižničný fond takto rozšírime o rôzne žánre od slovenských a svetových autorov pre všetky vekové kategórie.

Všetky zakúpené knižničné jednotky budú označené logom: „Nákup publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“.

Logo - fond na podporu umenia

Scroll to Top