Referendum

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Podávanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie č. 1 a č. 2 pre Referendum 2023 je možné na Obecnom úrade Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
– prípadne zaslať mailom na adresu:
obec@spisskystiavnik.sk

v lehote do 24. novembra 2022.

Mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre Referendum 2023 je

obec@spisskystiavnik.sk

Scroll to Top