Výsledky volieb

Za starostu obce  bol zvolený:

Matúš Korheľ, Ing.  – počet hlasov 614

Počty hlasov pre jednotlivých kandidátov:

  1.  Roman Čonka, 40 r., SZČO, PRINCÍP – 484 hlasov
  2.  Matúš Korheľ, Ing., 46 r., projektový manažér, HLAS – sociálna demokracia – 614 hlasov
  3.  Róbert Martinko, 52 r., prednosta obecného úradu, kresťanskodemokratické hnutie – 5 hlasov
  4.  Katarína Slivková, 75 r., technicko-hospodárska pracovníčka v dôchodku, nezávislý kandidát – 15 hlasov
  5.  Milan Šavel, 56 r., špeciálny operátor, nezávislý kandidát – 104 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného  zastupiteľstva  v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 1. Róbert Martinko, Kresťanskodemokratické hnutie – 700 hlasov
 2. Tomáš Javorský, Nezávislý kandidát – 678 hlasov
 3 .Kamil Slodičák, HLAS – sociálna demokracia – 647 hlasov
 4. Marcel Dulovič, Mgr., art., Slovenská národná strana – 644 hlasov
 5. František Mrava, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie – 612 hlasov
 6. Peter Parák, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie –  603 hlasov
 7. Peter Vaško, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie – 600 hlasov
 8. Marta Hudzíková, Mgr., Sloboda a Solidarita – 598 hlasov
 9. Matúš Korheľ, Ing., HLAS – sociálna demokracia – 565 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Cyril Žiga,  STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)-  463 hlasov
2. Dušan Lacko,  Magyar Fórum – Maďarské fórum – 443 hlasov
3. Ján Rusnák, PRINCÍP –  442 hlasov
4. Roman Čonka, PRINCÍP – 425 hlasov
5. Peter Lacko,  SPOLU – občianska demokracia – 425 hlasov
6. Ján Koňa, PRINCÍP  403 hlasov
7. Stanislav Bočkaj,  STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) – 398 hlasov
8. Milan Šavel, Nezávislý kandidát 396 hlasov
9. Adrian Balog, Magyar Fórum – Maďarské fórum – 387 hlasov
10. Jozef Pačaj,  SPOLU – občianska demokracia – 363 hlasov

Uverejnenie výsledkov VK

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy obcí – okrsok 1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy obcí – okrsok 2

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja – okrsok 1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja – okrsok 2

 

Scroll to Top