Vakcinácia psov proti besnote


Ve­te­ri­nárny le­kár ozna­muje cho­va­te­ľom psov, že v sobotu 17. septembra 2022 vy­koná vak­ci­ná­ciu psov proti bes­note.

Cena za vak­ci­ná­ciu je 10,00 €. Je možné aj čipovanie psov.

Vak­ci­ná­cia sa bude vy­ko­ná­vať nasledovne:

  •  9.00 – 10.00 hod. pred OcÚ
  •  10.30 – 11.30 hod. autobusová zastávka pri fare
Scroll to Top