Počet obyvateľov obce

Zverejnenie

Obec Spišský Štiavnik oznamuje počet obyvateľov obce v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Spišský Štiavnik ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022:


2771 obyvateľov


(k 10.6.2022).

 

 


V Spišskom Štiavniku 21.6.2022

Bc. Mária Kleinová
starostka obce

Scroll to Top