Zoznam prihlásených kandidátov

Zoznam prihlásených kandidátov do výboru a dozornej rady pre voľby dňa 24. 4. 2022

Výbor spoločenstva:
 1. Michal Antaš, Priečna 6/6, Spišský Štiavnik
 2. Stanislav Javorský, Hôrka 343
 3. Emil Kontra, Kvetná 67, Spišský Štiavnik
 4. Katarína Slivková, Kláštorná 233, Spišský Štiavnik
 5. Milan Šavel, Hornádska 253/17 Spišský Štiavnik
 6. Ľudmila Števčeková, Mlynská 134, Spišský Štiavnik
 7. Ján Šulc, Kvetná 73, Spišský Štiavnik
Dozorná rada:
 1. Peter Dlugoš, Hôrka
 2. Valentín Galik, Gánovce
 3. Ing. Peter Javorský, Svätoplukova 2720/4, Poprad
 4. Ing. Ján Slivka, Slnečná 430/12, Spišský Štiavnik
 5. Eva Tardová, Hlavná 304/3, Spišský Štiavnik
Scroll to Top